Leder

Angrepet på demokratiet

Vi må ikke være naive.

Stortinget. Stille i byen grunnet koronautbruddet. Korona. Koronavirus (Covid-19).
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er sikker i sin sak. Hun gikk derfor offentlig ut med denne anklagen tirsdag, og den russiske ambassaden ble kalt inn på teppet.

Fra russisk side blir anklagene som forventet avvist som grunnløse.

Det er god grunn til å feste lit til norske myndigheter når utenriksministeren nå går så bastant ut mot Russland. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er riktignok ikke ferdig med den konkrete etterforskningen, men det blir en annen sak siden det her dreier seg om det strafferettslige sporet.

Les også: Solbergs beskjed til Putin: – Dette aksepterer vi ikke

Det handler rett og slett om et angrep på Norges øverste demokratiske institusjon. Derfor er det viktig og riktig av den norske regjeringen å signalisere offentlig refs av Russland. Vi kan ikke la et slikt angrep gå upåtalt hen.

De siste årene har vi sett en mer aggressiv og uforutsigbar oppførsel fra Russlands side.

Annekteringen av Krim-halvøya i 2014 ble et urovekkende vendepunkt som måtte svares med motreaksjoner fra Nato. I nord ruster Russland kraftig opp mens Norge og Nato svarer med å være litt mer framoverlent i de nordlige områdene på norsk territorium.

Les også: Russland mener anklagene om dataangrep er uten bevis

Samtidig er det viktig å ikke bidra til et økt spenningsnivå. Den aktuelle episoden mellom Norge og Russland blir ventelig som en parentes å regne. Utenriksministeren bidrar i så måte positivt ved å understreke Norges vilje til fortsatt å ha et pragmatisk og godt forhold til Russland.

Det er en fjær i hatten for de norske sikkerhets- og etterretningstjenestene at russerne synes å ha blitt avslørt. Dataangrep fra utenlandske enkeltpersoner, aktører og stater er dessverre en ny trussel som ikke må undervurderes.

Cyberforsvaret og de andre sikkerhetsmyndighetene må settes enda bedre i stand til å møte slike trusler og angrep. Vi må ikke være naive.

Les også: Russlands ambassade innkalt til UD – Søreide bygger anklagen på tydelige analyser