Leder

Røkke satser grønt

Ved å skille ut det fornybare i deleide og børsnoterte datter­selskaper vil Aker synliggjøre denne virksomheten.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Aker og Kværner fusjonerer og satser på fornybar energi.

Dette skjer 18 år etter at Kjell Inge Røkke slo sammen selskapene første gang. I 2010 ble så Kværner skilt ut, og nå blir altså selskapene igjen samlet under en hatt. Samtidig blir den fornybare virksomheten skilt ut i en egen enhet under ledelse av sønnen Kristian Røkke.

Les også: Norges «American Psycho» er tilbake. Nå går han inn i underholdningsbransjen (+)

Nyheten om sammenslåingen og den grønne satsingen ble godt mottatt på børsen, i det politiske miljøet og blant de ansatte i det Røkke-dominerte Aker-konsernet.

Kværner fusjoneres inn i Aker Solutions, som også forblir navnet på det nye sammenslåtte selskapet. Kværner er i dag et oljeserviceselskap som har spesialisert seg på bygging av plattformer, fabrikker og flytende produksjonsenheter.

Aker Solutions leverer på sin side ingeniør- og boreteknologi for undervannsinstallasjoner. Det sammenslåtte selskapet vil få 15.000 ansatte, hvorav 8.000 i Norge.

Som følge av fusjonen blir statens eierandel i Aker-systemet redusert fra 30 til 12 prosent.

Det er lite framtidsrettet av staten å kjøpe seg opp i det olje-dominerte Aker, men staten bør absolutt vurdere å gå inn med en andel i Akers fornybare selskaper.

Les også: Eierne må vise ansvar

Det hører med til bildet at Aker eier 40 prosent av oljeselskapet Aker BP. Dette er fortsatt den store pengemaskinen for Aker. Men nå forsøker Røkke & co å heve blikket mot en horisont lenger framme. Det nye grønne selskapet har fått det treffende navnet Aker Horizons. Under denne paraplyen skal det satses på karbonfangst pluss vindkraft både på land og til havs.

Ved å skille ut det fornybare i egne deleide og børsnoterte datterselskaper vil Aker synliggjøre denne virksomheten overfor aksjemarkedet, noe som derigjennom vil kunne øke verdien på Aker-konsernet som helhet. Oppsummert forteller fusjonen og den grønne satsingen om lovende takter i det oljetunge Aker-systemet.