Leder

Lovbruddene i Oslo

15.000 brudd på arbeidsmiljøloven (AML) i byråd Lan Marie Bergs (MDG) underliggende etater er 15.000 for mange, skriver Dagsavisen på lederplass.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er verdens enkleste ting å slutte seg til. Lover skal ikke brytes. Men høyresiden må ikke overspille den politiske betydningen slik den gjør nå.

Det er i slike saker viktig ikke å miste proporsjonene av syne. Da Dagsavisen samlet inn tall fra 15 av landets største helseforetak i 2013, endte regnestykket på 450.000 lovbrudd.

Det kostet ikke helseminister Bent Høie (H) jobben. Sommeren 2012 brøt Helse Midt-Norge arbeidstidsbestemmelsene opp til 15.000 ganger hver måned. Før helga meldte NRK at AML var brutt over 4000 ganger så langt i år ved den psykiatriske avdelingen på Blakstad sykehus.

Mange brudd på AML er snarere regelen enn unntaket i offentlig sektor, og høyreregjeringen fikk i 2015 flertall for en oppmykning av loven.

Byråd Berg har ansvar for seks etater (samt de kommunale kollektivselskapene) og over 2200 ansatte. At disse virksomhetene da over en periode på opp til fem år har akkumulert 15.000 brudd, er ikke dramatisk. En stor del av bruddene skyldes overtid, som er frivillig og betalt. Og ofte utløst av ekstraordinære situasjoner som krever innsats for borgernes beste.

Når alarmen går, er det som regel ikke rom for å kreve sin rett, men man må gjøre sin plikt. Selv om denne innsatsen fører til tall i kolonnen for brudd på arbeidsmiljøloven.

Det vi har sett så langt, tyder ikke på at byråden har gjort mye galt. Bystyret ble informert om grove avvik i Energigjenvinningsetaten, og det ble iverksatt ekstern gransking.

At kommunens kontrollkomité, ledet av Høyre, har varslet at de vil granske etaten og Bergs rolle, uavhengig av rapportens funn, er en unødvendig politisering.

«Det er store og alvorlige tall, men det er bra de kommer fram», sa Eli Gunhild By, lederen for landets sykepleiere, om alle bruddene på sykehusene. Det slutter vi oss til.

Det er viktig å få situasjonen i Oslo kommune belyst, og man må forvente gode svar på om etatene er varig underbemannet. Og så må bystyret og allmennheten vurdere Berg politisk på hennes evne til å håndtere saken og ta de nødvendige grepene for å rydde opp.

Mer fra: Leder