Kortere arbeidstid er langt unna

Sekstimers arbeidsdag er en fjern drøm.

LO-familien er i ferd med å samle seg om at kortere arbeidstid bør innføres gradvis over en lengre periode. Forutsetningen er at det skjer innenfor lønnsoppgjør som er forenlig med den konkurranseutsatte industriens rammer.

Dette går fram av rapporten som en intern arbeidsgruppe i LO nylig har lagt fram.

Les også: Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Arbeidsgruppen, som har vært ledet av LO-nestleder Roger Heimli, anbefaler at det ikke lages en konkret plan for når og hvordan arbeidstidsforkortelser skal skje.

Anbefalingen står i grell kontrast til vedtaket på LO-kongressen i 2017 hvor det ble slått fast at LO skal utarbeide en slik plan. Flere LO-forbund har klare målsettinger om å arbeide for sekstimers arbeidsdag, men det er motstand mot en slik reform i andre deler av LO-familien.

Den interne arbeidsgruppen i LO har nå lagt fram et kompromiss hvor det blant annet konkluderes med at kortere arbeidstid må innføres med lønnskompensasjon.

Vi skal altså beholde lønna selv om det jobbes færre timer.

Les også: Foodora-tillitsvalgte: – Ledelsen er forbanna fordi Wolt konkurrerer på andre vilkår (+)

Det legges til grunn at arbeidstidsforkortelse blir tema ved hvert lønnsoppgjør. Vektleggingen av andre prioriteringer vil bestemme tempoet. Enkelt sagt vil kortere arbeidstid innebære mindre i lønnstillegg.

– Dette er et veldig langsiktig prosjekt, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum og poengterer at kortere arbeidsdag er uaktuelt i dagens situasjon med høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien. Det hører med til historien at Fagforbundets Mette Nord allerede i 2017 hadde som uttalt ambisjon å begynne innfasing av sekstimers arbeidsdag fra 2021.

I rapporten fra arbeidsgruppen kan vi blant annet lese at kortere arbeidstid «vil kunne redusere konkurranseevnen i industrien». En slik reform kan også medføre større press på mange arbeidsplasser, med krav om å produsere mer per arbeidstime enn før. På den annen side argumenteres det med at kortere arbeidstid vil kunne øke sysselsettingen ved å «dele på arbeidet».

Kommentar: «Vekk med selvhjelpsbøker. Lær deg systemkritikk»

Men seks timers arbeidsdag vil være en feil medisin i en tid hvor vi trenger å øke den samlede arbeidsinnsatsen. Det er nok å minne om at eldrebølgen slår inn samtidig som inntektene fra oljesektoren avtar. Mens det i 1970 sto fem yrkesaktive bak hver pensjonist vil dette forholdstallet bli halvert til 2,5 i 2060.

Den siste arbeidstidsreduksjonen i Norge skjedde i 1986.

Da ble 37,5 timers uke innført. Men utviklingen har ikke stått helt stille siden den gang. Vi har nemlig fått mer ferie, lengre foreldrepermisjon og lavere mulig pensjonsavgang. Umiddelbart kan det virke fristende å ta ut den økonomiske veksten i fritid, men da er konsekvensen at velstandsnivået vil falle. Den jevne arbeidstaker vil neppe akseptere at det bare blir smuler igjen til økt reallønn.