Dagsavisen mener

Mennesker, ikke milliardærer

Regjeringen vil skjerpe inn kontrollen over pengebruken i private barnehager.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Full barnehagedekning ble innført under Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. Dette historiske løftet var en stor seier for daværende SV-leder Kristin Halvorsen – og for norske småbarnsfamilier.

Private barnehager bidro i stort monn til full barnehagedekning. Mange ble rikelig belønnet. De siste 20 årene har vi fått mange barnehagemillionærer og -milliardærer i Norge.

Regjeringen sørger for helt nødvendig kontroll over bruken av skattepenger som går til private velferdsaktører

Regelverket har på mange måter begunstiget private barnehager på bekostning av de offentlige. For å ta ett eksempel: Når en kommune opplever befolkningsnedgang er det den kommunale barnehagen som blir lagt ned. Den private er beskyttet av reglene.

Nå tar regjeringen grep for å få bedre kontroll over sektoren og de private barnehagene. Onsdag sendte den ut på høring en rekke tiltak for å hindre at offentlige midler går til privat berikelse, og for mer likebehandling mellom offentlige og private barnehager.

Et av forslagene er å lovfeste at formålet med foreldrebetaling og tilskudd til private barnehager er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle. Dessuten vil regjeringen lovfeste at kommunen skal beregne og gi driftstilskudd til barnehagene, og at den kan stille krav ved tildeling av tilskudd.

Regjeringen vil også la kommunene redusere antall barn en barnehage er godkjent for hvert tiende år, og dessuten skjerpe inn reglene for innkjøp og internfakturering for private barnehager. Kommunene skal videre få bedre mulighet til å føre tilsyn med barnehagene, og flere reaksjonsmidler ved brudd på regelverket.

Dette spørsmålet synliggjør forskjellene mellom høyre- og venstresiden. «Regjeringen fortsetter sin ideologiske kamp mot private og ideelle barnehager», kommenterer Høyres barnehagepolitiske talsperson Kari-Anne Jønnes. Det er overspent og feilaktig.

Det regjeringen gjør, er å ta helt nødvendig kontroll over bruken av skattepenger som går til private velferdsaktører. Som den ferske kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til VG: «Det er viktig at skattepenger finansierer et godt tilbud til ungene våre. Og ikke dyre firmabiler og hytter og lignende».

Det er ord vi stiller oss bak. Som vi også heier på regjeringens gode og nødvendige forslag for å sørge for et enda bedre barnehagetilbud for alle barn i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener