Kommentar

Må bli bedre til å svømme

Nordmenn flest er for dårlige til å svømme.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Svømmeopplæringen er ikke god nok. Bare 41 prosent av femteklassingene kan svømme 200 meter. Det er ekstra bekymringsfullt at utviklingen går i gal retning. I 2013 var nemlig denne andelen 53 prosent. Elever med innvandrerbakgrunn er dårligere til å svømme og mer avhengig av å få slik undervisning på skolen eller ved å gå på svømmekurs.

Dette er de nakne fakta, slik de kan leses ut av en rapport fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet. Samtidig kommer forskeren Dagmar Dahl med en klar beskjed om at norske skoleelever bør lære seg å håndtere kaldt vann. Kriteriene for svømmeopplæring ble endret i 2020, men læreplanen sier ikke noe om å øve i kaldt vann. 99 prosent av drukningsulykkene skjer utendørs, og de fleste når det er kaldt i vannet.

Hvis vannet er kaldere enn 15 grader får kroppen fort kuldesjokk.

98 prosent av landet skoler hadde svømmeundervisning i 2021. Av rapporten går det fram at 86 prosent av lærerne mener det bør settes av flere timer til svømmeopplæring. 43 prosent av elevene mener det samme. 71 prosent oppgir at de har en svømmehall i nærheten. Denne andelen har økt de siste 20 årene, men ikke i Oslo. Der har utviklingen gått i motsatt retning.

Det er skolene, og dermed kommunene, som har ansvaret for at elevene får god svømmeopplæring. Det fordrer et svømmebasseng og at skolene prioriterer slik undervisning. Her må lokalpolitikerne kjenne sin besøkelsestid. Samtidig er det gledelig å registrere at foreldre flest stiller opp. To tredeler av barna lærer å svømme privat og da i hovedsak med foreldrenes hjelp. Men ikke alle foreldre er i stand til å lære barna å svømme. Derfor har skolene et særskilt ansvar.

Men så har vi den advarende pekefingeren fra Dagmar Dahl, som er førsteamanuensis ved Nord Universitet. Vi må lære oss å svømme i kaldt vann. Oppvarmede basseng blir en falsk sovepute. «Når du har lært deg å takle kaldt vann under trygge forhold, så har du kunnskap i kroppen og hjernen som gjør at du kan beholde roen og ta fornuftige avgjørelser», sa Dahl nylig til NRK.

Hvis vannet er kaldere enn 15 grader får kroppen fort kuldesjokk. Da mister vi kontrollen over pusten, og det er lett å få panikk. Derfor bør trening i bølgende kaldt vann utendørs inngå som en del av svømmeundervisningen. Og det bør øves med klær på. Ap/Sp-regjeringen lover å styrke kravet til kvaliteten og omfanget av svømmeundervisningen i skolen. Dette er et løfte som forplikter. Svømmeopplæring i kaldt vann bør inngå i en slik styrking. Vi trenger en mer realistisk svømmeopplæring som er tilpasset norske strender. Det vil være et godt bidrag til å forebygge drukningsulykker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen