Kommentar

Koronakrisen redder Erna fra krise

Under normale omstendigheter hadde det blitt regjeringskrise nå.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tirsdag kveld ble det omsider enighet mellom Fremskrittspartiet og regjeringen om statsbudsjettet for 2021. Men enigheten satt langt inne.

Frp-leder Siv Jensen la vekt på at det gjaldt å vise ansvarlighet i en tid med koronapandemi og krise i landet. «Hadde det vært en normal situasjon, er det ikke gitt at vi hadde stemt for dette budsjettet», sa Jensen.

Hun gikk dermed langt i å antyde at regjeringskrise hadde vært alternativet.

Les også: Lavere avgift på «grensevarer»: – Jeg kjempet mot dette hele veien

Fremskrittspartiet fikk til slutt gjennomslag for lavere avgifter på varer som lokker mange nordmenn til å handle i Sverige. Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

Avgiften på snus settes ned med 25 prosent, mens avgiftene på sukker og sjokolade fjernes helt. Samlet sett reduseres dermed avgiftene på grensehandelsvarer med 3,7 milliarder kroner. Lavere avgifter på alkohol smerter hardt i KrFs hjerter, men det var prisen regjeringen måtte betale for å få en avtale med Frp.

Men Frp klarte ikke å rikke regjeringen på to andre viktige områder.

Les også: Minst 3.500 flyktninger til Norge neste år: – Vi erkjenner at vi ikke fikk gjennomslag på dette

Frp må svelge en politikk som innebærer at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger. Regjeringen gikk heller ikke med på å redusere bistandsbudsjettet. Vi tør minne om at Frp-nestleder Sylvi Listhaug allerede i oktober var klar på at 3.000 kvoteflyktninger var uaktuelt å godta. Da får de ingen avtale, var beskjeden fra Listhaug. Det var den gang, og ikke nå.

Frp vant imidlertid en annen seier i innvandringspolitikken. Kravene for å få familiegjenforening blir skjerpet, og kravet til botid før det kan gis permanent opphold blir utvidet. I tillegg har Frp fått de andre borgerlige partiene med på at forfulgte kristne flykninger skal prioriteres. Professor Mads T. Andenæs mener at dette kan stride mot internasjonale forpliktelser som Norge er bundet av. Uansett er det en forkastelig form for nestekjærlighet å peke ut noen religiøse grupper og individer framfor andre enkeltmennesker som er minst like forfulgt.

Videre har Frp klart å bedre pensjonistenes kår gjennom en tilleggsbevilgning på 2 milliarder kroner.

Les også: «Det demokratiske og trygge Norge du vil leve i, vil også enhver muslim leve i»

Frp har også fått gjennomslag for å kutte i regjeringens forslag om økte egenandeler til helsetjenester og medisiner. Bompengebelastningen blir litt mindre, og så blir det lagt noe mer asfalt på veier rundt om i landet. Frp har også klart å skrote regjeringens planlagte økning i kjøpsavgiften på personbiler. Bare for å nevne noe.

Frp sørger nå for at avgiftene samlet sett reduseres med 7 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Det hører imidlertid med til historien at regjeringen, mens Frp-leder Siv Jensen var finansminister, økte avgiftene med over 6 milliarder. Slik sett har Frp bare klart å nullstille egne økninger. Fram og tilbake er like langt. For å yte Frp litt rettferdighet må vi ta med at de samlede skatter- og avgifter er redusert med om lag 30 milliarder siden 2013.

For å gjøre bildet komplett må vi ta med at politikerne nå bruker oljepenger over en lav sko, også på en rekke tiltak som ikke har noe med koronapandemien å gjøre.

Derfor vil det bli krevende å hente seg inn igjen når krisen er et tilbakelagt kapittel.

Spørsmålet er nå i hvilken grad lavere avgifter på alkohol og andre lokkevarer fører til begrenset grensehandel. Det nye avgiftsnivået vil neppe være lavt nok til å gi et betydelig bidrag i så måte. Men både NHO og Virke jubler over at stortingsflertallet nå er på rett vei. Frp lover å kjempe videre ved neste korsvei, hvis det blir noen slike muligheter.

Og her er vi ved det store spørsmålet. Frp-leder Siv Jensen er nemlig «godt forsynt» med å samarbeide med KrF og Venstre. «Dette ville ikke skjedd i en normalsituasjon», sa Jensen på tampen av Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

La oss tenke oss en normalsituasjon etter valget høsten 2021, og en situasjon hvor de borgerlige partiene, mot alle odds, igjen har fått flertall:

Da vil Frp måtte sette enda mer inn på å redusere antallet kvoteflyktninger og få kuttet i bistandsbudsjettet. KrF og Venstre vil måtte gå med på slike innrømmelser. Alternativet er at det borgerlige samarbeidet går i knas.

Erna Solberg får uansett en formidabel jobb med å bygge bro mellom to ytterpunkter som nå står enda lenger fra hverandre. Det var neppe tilfeldig at de fire borgerlige partilederne hadde steinansikter da enigheten ble presentert tirsdag.

De tradisjonelle smilene var borte.

Les også: «Fokuset rettes mot de mest utsatte, som om de har skylda for koronasmitten»

I dagens situasjon blir Erna Solberg reddet av at koronapandemien har fått Siv Jensen til å opptre mer ansvarlig enn hun innerst inne vil. Her står vi altså overfor en ansvarlighet som går ut på dato når vi igjen har fått en normal situasjon. Det er lite ansvarlig.

Kjell Werner

Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Mer fra: Kommentar