Kommentar

Heltene i helsevesenet

Staten og kommunene må likebehandle heltene i korona-arbeidet.

Kommunene har sagt nei til å gi ekstra korona-kompensasjon til de ansatte ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De ansatte i helsevesenet gjør en fantastisk jobb i kampen mot korona-smitte og sykdommen som følger av dette viruset. Det skjer på sykehus, sykehjem og i kommunenes hjemmetjeneste.

Men denne særegne innsatsen fra de ansatte blir ulikt belønnet.

Yrkesgruppene på sykehusene får ekstra kompensasjon for økt arbeidsbelastning, større risiko og utvist fleksibilitet. Kommunene sier nei til en tilsvarende avtale med de ansattes organisasjoner.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (Dagsavisen+)

Det er altså forskjell på statlig og kommunalt ansatte i helsevesenet.

Det er slett ikke unormalt at to forskjellige arbeidsgivere inngår ulike avtaler med fagbevegelsen selv om det gjelder yrkesgrupper i sammenliknbare jobbsituasjoner. Men her dreier det seg om offentlig ansatte som strekker seg langt i en ekstraordinær situasjon.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som sykehusene sorterer under, har vist romslighet for å få hjulene til å gå rundt under koronakrisen. Kommunenes interesseorganisasjon, KS, har derimot sagt nei til en tilsvarende avtale.

Arbeidssituasjonen på sykehusene har blitt ekstra krevende. Sykehusene har måttet omstille seg.

Mye planlagt virksomhet har blitt satt på vent mens intensivkapasiteten har blitt bygd opp. Arbeidsplaner har blitt endret. Mange ansatte på sykehusene har fått en annen hverdag, for ikke å si helger, kvelder og netter. Samtidig har mye helsepersonell måttet gå i karantene, noe som har ført til at kolleger må øke innsatsen.

Men også helsetjenesten i kommunene har fått nye utfordringer. Hverdagen har blitt annerledes for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene.

Det gjelder både i hjemmetjenesten og ikke minst på sykehjemmene hvor mange eldre har mistet livet som følge av korona-pandemien. Vi kan allerede nå konstatere at mange sykehjem ikke har vært godt nok forberedt på å takle det nye viruset. Rutinene er lagt om. Pasientene holdes på sine rom og får maten servert der.

Les også: Aldri har så mange søkt høyere utdanning – flere vil bli sykepleier, men ett tall bekymrer Asheim

Det er ekstra krevende å ta fullgode smittevernhensyn og samtidig gi god pleie til sykehjemspasienter som er ekstra sårbare.

Det er grunn til å tro at helseminister Bent Høie har gitt sykehusene klarsignal til å «kjøre på» i klar forvissning om at ekstrabevilgninger kommer. Kommunene har dessverre ikke fått tilsvarende løfter.

De har riktignok blitt tildelt fem milliarder kroner, men det blir en dråpe i havet. Derfor har KS sagt nei å gi de kommunale helsefolkene ekstra kompensasjon. Argumentet skal også være at KS ikke vil «stimulere til mer overtidsbruk».

Regjeringen må snarest signalisere at kommunene får mer penger, som blant annet kan brukes til å likebehandle helsepersonellet i en ekstraordinær situasjon. Det er drøyt å antyde at de at de ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten nærmest spekulerer i å jobbe ekstra.

Disse heltene trenger snarere en økonomisk klapp på skuldra.

Mer fra: Kommentar