Rekordmange søkere til høyere utdanning

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. Flere vil bli sykepleiere og leger, mens færre vil bli lærere eller jobbe i politiet.

Av Birgitte Iversen

Det var hovedbildet da årets søkertall til høyere utdanning ble presentert fredag.

I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Det er rundt 12.000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim sier satsing på utdanning og kompetanse vil være et av regjeringens viktigste virkemidler for å komme ut av koronakrisen. Han lover å komme tilbake med «kraftfulle tiltak» senere i vår.

Les også: Koronakrisen rammer unge hardest: – Det må opprettes flere studieplasser til høsten

Historiefag, IKT og sykepleier øker

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Den største økningen har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

Studiene som topper listen over mest populære førstevalg er siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole og rettsvitenskap ved Universitetene i Bergen og Oslo.

På fjerde plass kommer sykepleiestudiet ved Oslo Met – storbyuniversitet. Sykepleierutdanningene totalt har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på 18,7 prosent. Totalt har hver fjerde søker helsefag som førstevalg i år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trengs mer enn noen gang

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet til alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

– Sykepleierne trengs mer enn noen gang, og det er mangel på sykepleiere både nasjonalt og internasjonalt. Nå er det viktig at samfunnet tar godt vare på alle som utdanner seg til å bli sykepleiere. Det påhviler myndigheter og arbeidsgivere et ansvar for å skape rammer for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleierne i yrket også etter endt utdanning, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Les også: Koronakrise kan gi sommersmell på sykehusene

Færre vil bli lærere

Asheim er imidlertid bekymret over at antall førstegangssøkere til skole- og barnehaglærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. For alle søkere er nedgangen på 1,3 prosent. Nedgangen kommer etter to år med historisk høye søkertall i 2018 og 2019.

– Jobben fremover blir å sørge for at denne nedgangen ikke blir en trend, sier Asheim.

– Nedgangen i søkertall er tydelig og må tas på alvor, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Jeg er helt sikker på at læreryrket må verdsettes høyere, også lønnsmessig hvis vi skal beholde høye søkertall og rekruttere mange nok kvalifiserte søkere, sier han.

Det er også blitt langt færre søkere til landets tre politiutdanninger med en nedgang på 18,3 prosent.

– Det har dessverre spredd seg en oppfatning om at du ikke er sikret jobb eller det tar lang tid å få jobb etter endt utdanning, og det er grunn til å tro at det er årsaken til nedgangen. Det er et sterkt signal fra min side at man ikke skal undervurdere den negative effekten av at folk ikke får jobb raskt, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til NTB.

Les også: Sykepleierstudenter: – Vi vil hjelpe, bruk oss!

Fagskoler med for første gang

I år tar 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. De tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er mulig å kombinere med jobb.

– Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover. Fagskoleutdannede er svært etterspurt, påpeker Asheim.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

 

Fakta om årets søkertall til høyere utdanning

* 150.784 har søkt studieplass via Samordna opptak til høgskoler og universiteter i år.

* Det er en økning på litt over 12.000 fra i fjor (8,7 prosent).

* Det er totalt 40,7 prosent mannlige søkere og 59,3 prosent kvinnelige søkere. Dette er stabilt sammenlignet med 2019 hvor det var 40,8 prosent mannlige søkere og 59,2 prosent kvinnelige søkere.

* Totalt finnes det 58.513 studieplasser.

* Søkere kan velge mellom 1.303 studier ved 27 universiteter og høgskoler.

* Søkernes alder varierer fra 18–87.

* Over halvparten av søkerne er 22 år eller yngre.

* Det er en økning i alle aldersgrupper, størst prosentvis økning ser vi hos søkere i midten av 20-årene

* Det er en økning på over 10 prosent på dem som kommer rett fra videregående skole.

* 9.432 søkere har søkt studieplass til fagskoler via Samordna opptak i år.

* Søkere kan velge mellom 353 studier ved 30 fagskoler

* Totalt finnes det 9.704 studieplasser

* Det er totalt 68,2 prosent mannlige søkere og 31,8 prosent kvinnelig søkere

* 29,1 prosent av søkerne er 18–23 år, 27,7 prosent er 24–29 år og 43 prosent er 30 år eller eldre.

* 83,6 prosent av alle søkerne har teknologiske fag og helsefag som sitt førstevalg. 60,7 prosent til teknologiske fag og 22,9 prosent til helsefag.

* 61,4 prosent søker seg til deltidsstudier (5 792 søkere).

* 58,5 prosent søker seg til læresteder i hjemstedsfylket