Hijab for Dummies

Debatten om hijab dukker opp med jevne mellomrom i mediebildet – noen ganger har vi det gående i ukesvis, andre ganger er det enkeltsaker. Dramatikken er imidlertid like påfallende hver gang.

NRK kjørte nylig en nyhetssak hvor det ble hevdet fra flere hold at såkalt “lang hijab” er en hindring for å få kvinner ut i jobb. Lunner kommune mener hijab river integreringsprogrammet deres i filler – at lang hijab, som særlig somaliske kvinner bruker, er et sikkerhetsproblem, bevegelsesproblem og hygieneproblem.

Her kommer noen enkle, men grunnleggende poeng angående hijab og arbeid:

  • Kvinnene som velger å dekke mesteparten eller deler av kroppen sin på en slik måte at deres tilhørighet til islam synliggjøres er like forskjellige som alle andre kvinner. At de velger å vise deres tilhørighet til deres oppfatning av islam betyr ikke automatisk at de identifiserer seg med dine ideer om hva islam er og hvordan muslimer oppfører seg. Bli kjent med kvinnen bak klærne før du avgjør hva slags menneske hun er.
  • Kvinner som bruker stor og/eller lang hijab er klar over at det medfører begrensinger på arbeidsmarkedet og at en del yrker er uaktuelle hvis de ønsker å bære de samme plaggene eller ha samme grad av tildekking i jobbsammenheng. Det finnes samtidig en rekke yrker hvor det helt fint lar seg gjøre å bruke hijab uten hverken å være helsefarlig eller hemmet på noe vis.
  • Hijab er ikke uhygienisk – hvert i mot er det i mange yrker en fordel at håret ikke er løst. Lange hijaber tas av eller trekkes frem under toalettbesøk. Praktiserende muslimske kvinner vasker seg grundig gjennomsnittlig fem ganger om dager i forbindelse med tidebønnene og renslighet er en sentral dyd i alle retninger av islam.
  • Å blande seg bort i hva kvinner velger å kle seg med og hvorfor er utrolig frekt! Det er dobbeltmoralsk å oppfordre innvandrerkvinner til å frigjøre seg fra kollektivistiske tradisjoner, samtidig som man ikke anerkjenner deres individuelle preferanser i klesveien.
  • Det er mange reelle utfordringer forbundet med nyankomne innvandrere i tilpasningen til det norske arbeidslivet, men bruken av hijab er ikke et problem i seg selv med mindre man gjør det til et problem. Hvordan forventer man å legge et fruktbart grunnlag for en god jobbrelasjon hvis man legger som premiss at kvinnens valg av klær er et stort problem?
  • Still gjerne strenge krav til punktlighet, lojalitet og arbeidsmoral – men ikke degrader et menneske på bakgrunn av dine snevre tanker om noen klesplagg!