God avtale for å få tak i smittevernutstyr

Alle som jobber i helsetjenesten skal vite at vi jobber døgnet rundt for at de skal kunne gå trygt på jobb og ha det smittevernutstyret de trenger.

Koronapandemien påvirker både tilgangen til og forbruket av legemidler, medisinsk utstyr og beskyttelsesutstyr. Markedet og forsyningskjedene for alle disse produktene er globale, og vi er avhengig av import.

Vi har tett samarbeid med EU om håndteringen av epidemien, og jeg deltar jevnlig på EUs helseministermøter.

Den 20. mars i år signerte Norge JPA-avtalen, som er EUs felles innkjøpsordning. Denne ordningen kommer i tillegg til de andre kanalene vi bruker for innkjøp av denne typen utstyr.  Størsteparten av utstyret Norge har mottatt så langt kommer fra andre land, og særlig fra Kina. 

Helse- og omsorgsdepartementet har jobbet aktivt med JPA-avtalen siden i fjor høst. Den 17. mars gjorde EU to store innkjøp, ett av smittevernutstyr og ett av respiratorer. Vi sendte et brev til Europakommisjonen 16. mars hvor vi ba om å få delta i de pågående innkjøpsprosessene, selv om avtalen ikke var signert formelt.

Vi venter nå på endelig avklaring om dette. Norge ser også på muligheten for å få i gang et nytt felles innkjøp av viktig smittevernutstyr for håndtering av koronautbruddet.

Selve JPA-avtalen trådte i kraft i juli 2015, men EU-landene har tiltrådt på svært ulike tidspunkt. Norge har uavhengig av JPA fortløpende inngått avtaler om kjøp av vaksiner og medisinsk utstyr, og vi har vurdert at JPA er et godt supplement.

Det pågående koronautbruddet aktualiserte avtalen for flere land. Sverige signerte i slutten av februar i år, og blant andre Finland og Island har signert etter at Norge signerte. Koronautbruddet gjorde at vi raskt fikk på plass de nødvendige formalitetene slik at vi kunne signere avtalen.