Er haien verdt så lite for Hollywood?

Vil nok en blodig haifilm skape en ny generasjon med irrasjonell frykt for hai?

En ny haifilm - "The Shallows" - står på trappene for norgespremiere. Plottet er kjent - og forhistorisk. Haien har ikke mennesker på menyen, og sannsynligheten for å bli angrepet av hai er forsvinnende liten. Hvor liten sier du?

På verdensbasis ble kun 98 (!) mennesker angrepet av hai i hele 2015. Og bare 6 (!) av disse angrepene hadde dødelig utgang. Tar du da
høyde for alle de millioner - om ikke milliarder - mennesker som går ut i havet hvert år, er dette tall som ikke kan sees på som annet enn mikroskopiske når det gjelder hvor lite farlig faktisk haien er. Mennesker står rett og slett ikke på haiens meny.

Du har større sannsynlighet for å bli slått ned av lynet enn å bli angrepet av hai. Ja, selv flere mennesker dør i ulykker som involverer brus- og sjokoladeautomater enn det som dør på grunn av hai. Er du redd for å være i nærheten av mørke skyer på grunn av dette? Eller hva med å kjøpe deg en brus på en brusautomat?

Hvorfor er filmer som "The Shallows" beklagelig? Jo, slike filmer fører til økt næring til den allerede irrasjonelle frykten mange føler for hai. I tillegg blir nye generasjoner skremt, får et feil inntrykk av hva haier faktisk er og hvordan de generelt oppfører seg i havet. Bare se hva Haisommer-filmene gjorde - og fremdeles gjør - med sitt publikum. Og enda verre, se hva filmer som dette har gjort for å motvirke avgjørende arbeid med å få på plass en bedre ivaretakelsen av havets haier.

Som de fleste kanskje ikke vet, så er haiene en av de aller mest truede gruppe dyr som finnes i havet. Faktisk er hele 1/4 av alle rundt 450 haiarter verden over i dag direkte utrydningstruet. Mye av dette skyldes at haien aldri har hatt et godt rykte - spesielt "godt hjulpet" av filmer som bygger på vår irrasjonelle frykt for hai. Filmer som nettopp "The Shallows".

Hvert år fiskes rundt 100 millioner hai. Ofte ulovlig. Ofte helt uten reguleringer og med svært mangelfull kontroll. Det antallet hai som fiskes er betraktelig høyere enn det naturen selv klarer å erstatte. Haimafiaen som står bak hovedandelen tjener seg søkkrike på å tømme havet for hai, og kan sammenliknes med narkotika- og menneskehandel når det kommer til omsetning i kroner og øre.

Det finnes absolutt en skrekk-historie der ute. Den involverer i høyeste grad haien. Men i motsetning til hva filmer som "The Shallows" uttrykker, så er dessverre historien om at disse fascinerende og livgivende rovfiskene forsvinner i høyt tempo som er skummel. Havet slik vi kjenner det overlever nemlig ikke uten haien.

Haien svømte allerede rundt i havet lenge før de første dinosaurene, allerede 400 millioner år tilbake i tid. Den har overlevd fem masseutryddelser. Vil haien overleve denne - oss mennesker?