En fremtid uten tobakk

Bare i Norge har vi hvert år over 5.000 tobakksrelaterte dødsfall. Det er 14 i døgnet. I Europa totalt dør det faktisk en person hvert 50. sekund grunnet røyking. Tobakksbruk er og blir den viktigste årsaken til livsstilssykdommer og for tidlig død.

Derfor er kampen mot tobakken så viktig for oss i Kreftforeningen. Vår visjon er et fremtidig samfunn uten tobakk.

I dag er det Verdens tobakksfrie dag. Ti restauranter i Oslo serverer deg derfor en smakebit av det tobakksfrie samfunn ved å tilby røykfrie bord også på uteserveringene sine. Røykerne synes muligens at vi plager dem. Det syntes de for 25 år siden også da det ble forbudt å røyke på fly og da de ble kastet ut på fortauet for snaue ti år siden. I dag er det helt utenkelig å tenne en sigarett om bord på et fly og undersøkelser viser at selv de mest innbitte røykerne er tilhengere av røykeloven.

Norge har vært et foregangsland innen tobakksforebygging, og røykingen er halvert de siste ti årene. Men fremdeles røyker over en million nordmenn daglig eller av og til. Derfor må arbeidet fortsette med uforminsket styrke, både nasjonalt og globalt.

Den nye nasjonale tobakksstrategien og tobakksskadeloven kan bidra til å redde mange liv når tiltakene iverksettes. Målet er både å forebygge at nye generasjoner begynner å bruke tobakk, beskytte barn, unge og resten av befolkningen mot passiv røyking og stimulere til røykeslutt.

Det er et ufravikelig faktum at i land hvor dagligrøyking blant voksne har dalt, er det en direkte følge av konkrete tiltak som høyere tobakksavgifter, merking med sterke helseadvarsler, lovgivning for røykfri luft, hardtslående kampanjer, restriksjoner på innpakning og på markedsføring. Dette har skjedd i land som Australia, Canada, Sverige, USA og Norge, og i Hong Kong. Nye tall fra Australia viser at blant 15-17-åringer røyker kun 4 prosent daglig og 2 prosent av og til. I California røyker nå bare drøye en av ti voksne. I New York der røyking på offentlige steder nærmest er blitt totalforbudt, er røyketallene nede i 14 prosent for voksne og 7 prosent blant unge. I Norge røyker 7 prosent unge og 16 prosent voksne daglig.

Land som New Zealand, Finland, Singapore, Bhutan og den australske øya Tasmania har allerede strategier for å gjøre helt slutt på tobakksbruk. En av endringene i tobakksskadeloven som ble vedtatt i april, finnes i formålsparagrafen til loven; nemlig en tilføyelse om at det langsiktige målet er et tobakksfritt samfunn. Men Norge har ingen sluttspillstrategi – ikke ennå. Kreftforeningen vil engasjere seg i det spørsmålet, og få med seg andre organisasjoner som jobber mot tobakk.

Et annet viktig tiltak er nøytral og standardisert innpakning. Alle tobakksprodukter som selges i Australia har slik standardisert innpakning, i en trist, mørk brun farge og store bildeadvarsler. Ingen bruk av logo eller andre merkevareeffekter er tillatt. Irland vedtok denne uken at de er neste land ut. Vi bør ikke være dårligere. Norge har et av de strengeste reklameforbudene i verden, og innpakningen har derfor ekstra stor betydning, når all annen reklame er forbudt. Spesielt er dette viktig for å hindre rekruttering av unge tobakksbrukere.

Det er også viktig å inspirere andre til å velge tobakksfritt eller røykfritt, slik Oslo-restaurantene gjør i dag når de tilbyr røykfri uteservering i samarbeid med Kreftforeningen. 1. juni blir Sørlandsbadet i Kristiansand tobakksfritt. Fornøyelsesparken Tusenfryd ble det for mange år siden. Vålerenga fotball har innført tobakksfritt utendørs på Valle, hvor veldig mange barn og unge trener og spiller kamper, og foreldre er tilskuere, og Kjetil Rekdals elitespillere skal være snusfrie i arbeidstiden. Dette er eksempler på gode tiltak som bygger gode holdninger og viser at tobakksfritt eller røykfritt er naturlig.

Ha en fin tobakksfri dag - på veien til et tobakksfritt samfunn.