Nå sist er det tidligere justisminister Per-Willy Amundsen som «ikke vil bruke tid på innvandringsnaive medier som mangler presseetikk og opptrer upålitelig, uforsvarlig og uanstendig».

Blendahvite barn

Vår tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er den etnisk norske befolkningen som må vedlikeholdes.

I nyttårstalen uttrykte statsminister Erna Solberg bekymring for fødselsraten. – Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres. Jeg skal heller ikke komme med noen pålegg, sa Solberg, som så dette som en del av arbeidet for et bærekraftig velferdssamfunn. – Kan ikke dette ordnes med større innvandring, spurte noen av oss. Jo, det skulle tatt seg ut.

Torsdag kom Solbergs tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, med en tilføyelse i et intervju med TV 2. Det er den etnisk norske befolkningen som må vedlikeholdes. Etnisk norsk, «et omstridt begrep som knytter en person til norsk identitet ut fra andre kriterier enn om man er norsk statsborger», ifølge Store Norske Leksikon. Disse andre kriteriene kan vel være sånt som hudfarge, og, ja, kanskje andre ting også, men jeg kommer ikke på noen akkurat nå.

Helt konkret er det barnetrygden Amundsen vil bruke for å oppnå formålet, ved å redusere denne etter barn nr. 3, og kanskje ta den bort etter nr. 4, fordi familier med innvandrerbakgrunn får flere barn enn andre. For at hans statsministers intensjoner skal bli oppfylt må det nesten bli anledning til å søke om dispensasjon for etnisk norske, altså hvite familier som får flere enn tre barn. Det er ikke et helt ukjent fenomen, spesielt ikke i en tid der flere, gjerne menn, får nye barn etter noen års pause. Amundsen har forresten også markert seg som en ivrig motstander av samenes rettigheter, men hvordan barnetrygden skal være for samer ble ikke nevnt.

Som vi har vært inne på før i denne spalten: Per-Willy Amundsen dukker først opp i avisarkivene i 1988, som elevrådsmedlem på en videregående skole i Harstad. De hadde nettopp erklært skolen sin for rasistfri sone. – Vi har engasjert oss i disse spørsmålene over lengre tid, sa unge Amundsen til avisen Nordlys. I ettertid er det nesten som vi må begynne å undersøke på hvilken side Amundsen engasjerte seg.

Andre har allerede kalt det siste utspillet til Amundsen rasistisk. Dette er ikke et ord vi vil bruke i denne spalten. Amundsen er tross alt medlem av integreringsutvalget i et regjeringsparti. I regjeringen til Erna Solberg. Der sitter også partiet Venstre, og Kristelig Folkeparti forhandler om å få være med. At disse vil samarbeide med et parti med tvilsomme holdninger til folk av andre hudfarger, religioner og kulturer, det faller på sin egen urimelighet.

TV 2 melder at temaet likevel er oppe i de pågående regjeringsforhandlingene, der det er Sylvi Listhaug som ivaretar Fremskrittspartiets interesser på dette området. Ja, det skal de få meg til å tro. Hun har jo også vært integreringsminister – riktignok med det jeg oppfattet som en spesiell forståelse for oppdaget. Jeg skulle gjerne fortsatt en stund til med ironi og sarkasmer, men alvorlig talt helt til slutt: Dette er for drøyt!