Arbeid og psykisk helse

Drøyt 100 000 står utenfor arbeidslivet grunnet psykiske helseutfordringer. Gjennom teksten ønsker jeg å bryte barrierene - fordommer - uvitenhet.

ARBEID OG PSYKISK HELSE

Sang om arbeidslivet og psykisk helse

Melodi : Napoleon med sin hær

Så mange – mange
Utenfor arbeidslivet står
Drøyt hundre tusen trygda
Det øker år for år
Med kunnskap – toleranse
Mer åpenhet og varme
Kan mange flere tusen
I arbeidslivet stå

Så mange sliter psykisk
Hva skal vi gjøre nå
Jo, alle inkluderes
I fellesskapet må
Vi synger høyt i media
Så alle hører – ser oss
I samfunnslivets mangfold
Vi krever rett vår plass

Vårt budskap er så viktig
Vi åpne dører må
På fagforeningsmøter 
Vi talerett må få
På kurs for arbeidsgiver
Vi mye har å give
På døren deres banker
En dag vi slipper inn

Så mange prater stadig
Om psykefravær stort
Og fagfolka de snakker
Om brukerns ve og vel
Med brukerkompetanse
Pluss faglig kompetanse
Vi danner allianser
Til alles ve og vel

I arbeidsmiljøloven 
Vi alle kurses må 
Avtalen vår om IA
I fest-taler består
Ubrukte gode evner
Vi holdninger må endre
Tilrettelegging kreve
Så vi kan vinne frem

For arbeidsgiver Stormberg
Vi synger høyt hurra
Som inkluderer mangfold
Sånn – flere vil vi ha
Ressurser folk får vise
Fordommer – myter viker
Vi aldri kampen gir opp
En dag vi er i mål

Og vi er mange grupper
Som kjemper samme sak
På hver vår tue sitter
Blir sterkere i lag
Må snakke med hverandre
Og ikke om hverandre
Vi baner nye veier
En dag vi er i mål

Hilsen
Gunn Pound
Fra Stovner i Oslo