Debatt

Kun halve historien om bussjåfører

En ny veileder skal sikre at sjåførene blir hørt, også i anbudsprosesser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport

To representanter for Oslo og Akershus Bussarbeiderforening hevder i Dagsavisen 13. mai at bussjåførene ikke har noen form for innflytelse ved anbud på kollektivtrafikk med buss.

De unnlater imidlertid å informere om den nye, omforente løsningen: En veileder for dialog om bedre busstjenester, som ble klar i februar i år. Veilederen ble initiert av NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen. Berørte arbeidsorganisasjoner har både deltatt i utviklingen av veilederen og stilt seg bak innholdet.

Jon H. Stordrange, adm. direktør i NHO Transport

Sjåførene har verdifull førstelinjekunnskap og erfaring som bør komme kollektivtrafikken til gode. Veilederen systematiserer og konkretiserer hvordan de ansattes representanter kan påvirke oppdragsgiver i ulike deler av anskaffelsesprosessen. Den største påvirkningen er i forkant av ny kontrakt.

I Rogaland har de tillitsvalgte og verneombudet i Connect Bus AS allerede regelmessig dialog med oppdragsgiver Kolumbus om saker som opptar dem. Det gir bedre og mer effektiv informasjon, samhandling og beslutninger.

Å beholde og rekruttere bussjåfører er avgjørende for å sikre kollektivtilbudet i hele Norge, og for øyeblikket mangler bransjen i overkant av 600 sjåfører. Det er dermed svært positivt at Arbeiderparti-politikere på stortings- og fylkesnivå vil bidra til økt sjåførrekruttering. Politikerne har et stort ansvar for at det utdannes tilstrekkelig med sjåfører.

Å beholde og rekruttere bussjåfører er avgjørende for å sikre kollektivtilbudet i hele Norge.

I Vestland fylkeskommune skal et spleiselag mellom fylkeskommunen og busselskapene sikre utdanningen av 47 nye sjåfører i år. Som representant for arbeidsgiverne deltar NHO Transport gjerne i en nærmere dialog om hvordan rekrutteringen kan løses på en mest mulig effektiv måte – uten at dette går ut over kvaliteten på kandidatene.

Les også: Bare to måter å fjerne kø og kaos på

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt