Nyheter

Bussjåfører er lei av tidspress: – Før rakk vi kanskje en kaffekopp på jobb

Øyvind Selnes har vært bussjåfør i 30 år. Han liker ikke utviklingen.

– Du har skift hvor du ikke har en sjanse til å rekke turene. Kanskje føler du at du ikke kan gå på toalettet en gang, når du endelig har anledning. Du må bare stresse videre, forteller Øyvind Selnes, Vy-sjåfør og sekretær i Oslo og Akershus Bussarbeiderforening.

Arbeidslivet er bygget på tillit mellom to parter. Bussjåførene faller mellom to stoler, uten innflytelse over sin arbeidshverdag. Årsaken er systemet med anbud på de fylkeskommunale bussrutene, mener de selv.

Når bussrutene settes ut på anbud, er det Ruter, Brakar eller andre fylkeskommunale foretak som bestemmer rammene for bussjåførenes arbeidshverdag – ikke busselskapene hvor sjåførene er ansatt.

– Og der har ikke vi noe vi skulle ha sagt. Selv om vi er uenig i hva som er bestemt, sier Øyvind Selnes, Vy-sjåfør og sekretær i Oslo og Akershus Bussarbeiderforening.

Det gjør sjåførene nærmest maktesløse, mener han.

Enten det er snakk om buss-størrelse på trange ruter, rutetider som ikke fungerer, eller skiftene, har bussjåførene ingen innflytelse på det som blir bestemt i anbudsprosessene, påpeker Selnes.

Et arbeidsliv som er bygget opp rundt tillit mellom partene i arbeidslivet, mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, fungerer dermed ikke under anbudssystemet.

– Vi kan for eksempel kjøre med en stor buss, der det er trange veier og store busser møtes. Eller kjøre leddbuss der det ikke er nødvendig. Vi har ingen innvirkning på arbeidsdagen. Det er fylkeskommunen som bestemmer alt, poengterer han.

Det fører til stress og fullstendig mangel på mestringsfølelse, legger Selnes til.

Les også: Slår alarm om grov kriminalitet i arbeidslivet: – Alt handler om profitt

Inn i Ap-programmet

Nå vil Arbeiderpartiet styrke trepartssamarbeidet i buss-sektoren, for å ivareta ansatte og de tillitsvalgtes stemme blant annet i anbudsprosessene.

Nylig møtte Selnes og kollega Per Ole Melgård gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting, Hoda Imad, og stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap).

I møtet kom de to med innspill til Arbeiderpartiets arbeid med nytt partiprogram.

– Du må føle at jobben du gjør er meningsfull. At du får så mange bekymringer, og plages med jobben, er ikke tilfredsstillende, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Kravene Arbeiderpartiet er i ferd med jobbe fram, vil blant annet innebære en lovendring som sikrer de ansatte rett til medvirkning når anbudene utarbeides.

Det mener lederen i Oslo og Akershus Bussarbeiderforening i Fellesforbundet, Per Ole Melgård, er et skritt i riktig retning.

– Sektoren er blitt neglisjert over veldig mange år. Vi savner en helhetlig plan for å løfte attraktiviteten til yrket, sier Per Ole Melgård til FriFagbevegelse.

– Det har ført til at mange sjåfører slutter. I tillegg er det et generasjonsskifte på gang. Flere og flere blir pensjonister. Det gjør rekrutteringen til yrket enda viktigere og mer presserende, legger han til.

De møttes på Wessels plass - stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran, bussjåfør Øyvind Selnes, tillitsvalgt Per Ole Melgård og fylkespolitiker Hods Imad.

Les også: Sykepleier Lasse avlaster leger for flere hundre konsultasjoner i året

Ingen kaffekopper

Noe av dette ønsker altså tidligere bussjåfør, nå arbeidspolitisk talsperson for Ap, Bjørnar Skjæran å gjøre noe med.

Han ønsker å styrke rekrutteringen og gjøre sjåføryrket mer attraktivt.

Skjæran lyttet til to som satte ord på hvordan det virkelig føles å være bussjåfør i dag.

Selnes for eksempel, har kjørt buss i 30 år. Da han startet opp, kunne han rekke en kaffekopp mellom rutene. Men allerede da følte han et press på seg.

– Hvis jeg gjorde jobben min, funket hverdagen. Nå er det blitt mer og mer effektivisering, sier han.

Tidsskillet kom med anbudsregimet.

– Alt er skrudd mer og mer til i forhold til effektivisering. Til slutt vet du at du ikke rekker neste tur uansett, og må bare avfinne deg med det, legger han til.

– Å sitte og kjenne at man ikke får noen mestringsfølelse i det hele tatt, kan virke skremmende, sier han.

– Jeg, med min erfaring, klarer det. Men å være nybegynner og komme inn i yrket med dette bakteppet, det er ikke enkelt. Når det ikke var enkelt for meg for 30 år siden, er det i hvert fall ikke det i dag, sier Øyvind Selnes.

FriFagbevegelse har vært i kontakt med Vy Buss, som ikke ønsker å kommentere på Selnes’ beskrivelse av arbeidshverdagen.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Ordskiftet om fattigdom kan være vanvittig krevende å stå i

Åtte punkter

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus, Hoda Imad, har i fylkestinget foreslått åtte tiltak som har inspirert Skjæran.

Målet er både å utdanne, rekruttere og beholde flere bussjåfører i Akershus.

– Vi trenger 1000 nye sjåfører hvert år bare for å opprettholde dagens busstilbud i hele landet. Den andelen er alene veldig stor i Oslo og Akershus. Hvis vi skal nå klimamålene – det vil si nullvekstmålet – holder det ikke å være på dagens nivå. Kollektivtilbudet må utvides. Dermed trenger vi langt flere enn de 1000 nye sjåførene hvert år, sier Hoda Imad til FriFagbevegelse.

– Det er altfor lang veg fra de som kjører til de som eier bussene i forhold til involvering i arbeidshverdagen. Sjåførene føler seg ikke nok hørt. Det må gjøre noe med, sier hun.

Hun mener blant annet det må bli en kortere veg til fagbrev, for å kapre de som allerede er arbeidssøkende og som ønsker å komme seg raskt ut i arbeid, men trenger tilrettelegging fra Nav.

Les også: 70 er det nye 50

Les også: Klassesamfunnet er overalt, også i Norge

---

8 forslag til vedtak fra Hoda Imad i fylkestinget til Akershus

  • Be Fylkesrådet om å etablere et eget bussjåfør-fond for å sikre rekruttering av flere bussjåfører innen utgangen av 2024. Fondet skal dekke kostnader ved utdanning.
  • Be Fylkesrådet vurdere muligheten for å øke lærlinglønnen til yrkesfagelever som velger å utdanne seg til å bli bussjåfører, for å stimulere flere elever til å velge logistikk og transport.
  • Be Fylkesrådet etablere et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som bussjåfør, etter inspirasjon fra Menn i helse, i samarbeid med blant annet NAV.
  • Be Fylkesrådet om å gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utarbeide en plan for hvordan Akershus fylkeskommune kan sikre rekruttering av flere ansatte i kollektivtransporten.
  • Be Fylkesrådet utarbeide en kartlegging av bussjåførenes toalett- og hygienefasiliteter, og fremme en sak til fylkestinget med en opptrappingsplan for bedre toalettfasiliteter for bussjåfører.
  • Be Fylkesrådet i kraft av å være eiere av Ruter om å ivareta ansatte og de tillitsvalgtes stemme og reell medvirkning gjennom ansatterepresentasjon i styret.
  • Be Fylkesrådet i kraft av å være eiere av Ruter etablere jevnlige møtepunkter med tillitsvalgte, samt mulighet for de tillitsvalgte å kunne medvirke i utarbeidelse av anbudspakkene.
  • Be Fylkesrådet utrede anbudspakkene fra Ruter slik at rekrutteringsutfordringer, arbeidsmiljø og sikkerhet for sjåførene i større grad blir vektlagt.

---

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Yrker er ikke lenger noe å smykke seg med

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen