Debatt

Stygg bom om hat og kritikk

Det er stort meningsmangfold og høyt under taket i jødiske miljøer, men de aller fleste av oss er utpreget moderate.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sofia Rana og Maria Wasvik fra Antirasistisk Senter bedyrer at de er mot antisemittisme og ønsker seg et tydeligere skille mellom kritikk av Israel og jødefiendtlighet. Men deres innlegg bidrar ikke til noen av delene.

Rana og Wasvik klager i Dagsavisen (8. desember) over det de mener er et «uklart skille» mellom «legitim kritikk» av Israel og antisemittisme. Vi skulle ønske at de hadde brydd seg med å forhøre seg hos oss som er utsatte for hatet og fiendtligheten.

Fra vår side er nemlig skillet tydelig. Vi benytter oss av IHRA sin definisjon og eksempler, der blant annet omtale av staten Israel som benytter seg av antisemittiske troper, som beskriver statsdannelsen Israel som rasistisk, som stiller andre krav til Israel enn til andre land, og som sidestiller Israels handlinger med nazistenes, er antisemittiske enten i intensjon eller effekt.

Dette er en definisjon som er akseptert av alle demokratiske land, og som også får støtte i empirisk forskning. Vi inviterer også alle til å lese og se videoene på jødedommen.no om dette spørsmålet. At det fortsatt er utydelig for Rana og Wasvik får stå for deres regning.

Ronen Bahar

Det er også store problemer med Rana og Wasviks forståelse av flere ting de omtaler i sin kronikk.

Undersøkelsen til NRK spør om jøders opplevelse – som jøder – av sine liv. Når vi utsettes for ukvemsord, hets, trusler, og så videre, ber vi ikke om å få avklart om de som driver med det ser på oss som jøder eller israelere. Alle bør åpenbart beskyttes mot slikt. Vi forundres over at Rana og Wasvik ser det annerledes.

Et av problemene som jøder i Norge møter på, er på den ene siden å bli tillagt meninger – at vi støtter «apartheidstaten Israel», for eksempel. Og at vi avkreves andre meninger – den Rana og Wasvik forlanger av oss – for å slippe ubehageligheter forbundet med å bli straffet for ikke å være «gode» jøder.

Vi har ved enhver tenkelig anledning uttrykt vår forferdelse over konsekvensene av krigen og vår medfølelse for sivilbefolkningen i Gaza.

Vi vil også på det sterkeste ta avstand fra Rana og Wasviks forestilling om at Det Mosaiske Trossamfund tar «Israels side». Dette er for det første ikke en fotballkamp hvor den ene parten vinner på bekostning av den andre.

Leif Knutsen

For det andre: Vårt standpunkt i denne saken er at vi er mot målene og midlene til Hamas, samt at vi krever at gislene frigis. Vi har ved enhver tenkelig anledning uttrykt vår forferdelse over konsekvensene av krigen, vår medfølelse for sivilbefolkningen i Gaza og vårt ønske om at alle parter gjør alt for å unngå skade og død på ikke-stridende. Vi ville tro at enhver kunne stille seg bak et slikt standpunkt, også antirasistene Rana og Wasvik.

Hva Rana og Wasvik, som ikke har hatt noen meningsfull befatning med eller interesse for det jødiske miljøet, har «grunn til å tro» om forholdene hos oss, er vanskelig å forstå.

Men det er stort meningsmangfold i jødiske miljøer og høyt under taket for uenighet. Det er folk på begge ytterpunktene i konflikten mellom Israel og palestinerne, men de aller fleste av oss er utpreget moderate med evne til å se saken med begge øyne.

Noe også medarbeidere i Antirasistisk Senter burde lære seg å gjøre.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt