Debatt

Legitim kritikk er ikke hat

Det er viktig at omfanget av jødehat i Norge forsøkes kartlagt, men da må vi først være enige om hva antisemittisme er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Antisemittisme skal bekjempes. Norske jøder skal slås ring om og skal aldri måtte føle at det norske samfunnet er utrygt. At norske jøder kjenner på en utrygghet og skjuler sin jødiske identitet i frykt for å bli utsatt for hets, er forferdelig.

Staten Israels handlinger kan aldri unnskylde antisemittisme. Like lite som muslimer i Norge skal bære ansvar for brudd på menneskerettigheter begått av land som Iran og Saudi-Arabia, skal jøder i Norge bære ansvaret for handlinger begått av staten Israel.

Europas og Norges historie med jøder er en historie om svik over flere hundre år. Det hviler et tungt ansvar på oss alle for å være på vakt mot antisemittisme, og sørge for at de overlevende får leve i trygghet og ivareta sin identitet. Hver gang noen vil påtvinge den eneste religiøse minoriteten som overlevde europeisk middelalder et forbud mot kosherslakt og omskjæring, trues de med utslettelse.

Det er derfor betimelig at NRK ønsker å kartlegge (30. november) hvor omfattende utbredelsen av antisemittisme er etter den 7. oktober i år. 69 prosent av de spurte svarer at de har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til sin jødiske identitet, mens 32 prosent av disse igjen svarer at det dreier seg om trakassering eller hatefulle ytringer rettet direkte mot seg.

Sofia Rana

Men samtidig som vi tar resultatene på det største alvor, mener vi det også er verdt å stille noen spørsmål. Definisjonen av antisemittisme i artikkelen om undersøkelsen er uklar. Både i journalistenes spørsmål og i intervjuobjektenes svar er det vanskelig å skille tydelig mellom hva som dreier seg om jøder og hva som dreier seg om staten Israel.

Særlig når det ikke foreligger en omforent definisjon av antisemittisme og hvorvidt, eller snarere når, kritikk av Israel er antisemittisk, blir det viktig å klargjøre hva man legger i begrepet. Antisemittiske troper om jøder som styrer verden er uakseptable når man skal kritisere Israel. Det samme er det når jødiske skoleelever får slengt kommentarer etter seg av medelever og blir ansvarliggjort for Israels bombing av Gaza.

Maria Wasvik

På samme måte som at vi som antirasister er forplikta til å jobbe mot antisemittisme, så kan vi ikke akseptere en definisjon som kriminaliserer kritikk av staten Israels apartheidvirksomhet og overgrep mot et folk som lever under deres okkupasjon. Det er et demokratisk problem fordi stemmer blir stilnet.

Ett av få innlegg mot krigen som er signert av en norsk jøde er publisert anonymt. Det er grunn til å anta at det ikke er en enkel posisjon å innta når ledende representanter for det jødiske samfunnet i Norge åpent tar Israels side i krigen. Det er dessuten en kjent sak at jøder i Israel som protesterer mot Israels framferd blir utsatt for verbal og fysisk vold fra myndigheters side.

Som antirasister kommer vi ikke utenom å kritisere en stat som driver med apartheid. Amnesty International ble beskyldt for antisemittisme av den israelske regjeringen da de dokumenterte «Israelske myndigheters omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd mot palestinere» og slo fast at det «er del av en målrettet strategi for å diskriminere og undertrykke dem».

Nylig ble FNs generalsekretær Antonio Guterres utsatt for det samme fordi han påpekte Israels brudd på folkeretten på Gazastripen, og at terrorangrepene 7. oktober ikke skjedde i et vakuum.

Politisk uenighet om Israel er ikke antisemittisme, men å skylde på jøder og jødedom for Israels handlinger er det.

Vi aksepterer ikke at kritikk av ulovlige bosettinger og bombing av et tett befolket område der halvparten av innbyggerne er barn, eller at det å bli utfordret når man forsvarer den israelske statens handlinger, faller inn under en definisjon på antisemittisme.

Politisk uenighet om Israel er ikke antisemittisme, men å skylde på jøder og jødedom for Israels handlinger er det.

Det uklare skillet mellom antisemittisme og legitim Israel-kritikk legger også opp til mistenkeliggjøring av andre sårbare minoritetsgrupper. Samtidig som muslimfiendtligheten vokser i Europa, gjentas det at muslimer oftere enn andre innbyggere i Norge har antisemittiske holdninger. I enkelte europeiske land har propalestinske demonstrasjoner og det palestinske flagget blitt forbudt.

Antirasistisk Senter er bekymret for en situasjon der ulike minoritetsgrupper og antirasister blir satt opp mot hverandre og det skapes en avstand som kan bidra til polarisering.

Mange norske muslimer og nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn engasjerer seg for Palestina. Flere melder om hets og trakassering. Aktivistene i teltleiren utenfor Stortinget er blitt angrepet flere ganger. Antirasistisk Senter har opplevd regelrette kampanjer mot ansatte med palestinsk bakgrunn og ansatte som engasjerer seg. Videre hjelper det ikke at prominente jødiske ledere deler innhold av islamofobisk karakter.

Les også: Israels kriger og sionismen

I NRKs kartlegging stilles også spørsmålet om hvem respondentene tror står bak deres ubehagelige opplevelser. Det er ofte vanskelig å vite. Likevel svarte flertallet at de trodde det var en muslim som sto bak.

Det mange ikke husker eller vet er at en undersøkelse i regi av HL-senteret (2022), som viste at antisemittiske holdninger var mer utbredt blant muslimer, også viste at Frp-velgere skårer høyt. Og at de som skårer høyt på antisemittisme også skårer høyt på muslimfiendtlighet.

Antirasistisk Senter er bekymret for en situasjon der ulike minoritetsgrupper og antirasister blir satt opp mot hverandre og det skapes en avstand som kan bidra til polarisering. Der har vi alle et ansvar. Ikke minst har NRK et ansvar for å rapportere nyheter og forskning på en måte som gjør oss klokere og bedre i stand til å forstå hverandre.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt