Debatt

Gjør plass til drageskipene på Bygdøy

Skipene som vikingene brukte til å erobre verden, må få innpass i det nye Vikingskipshuset.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge gjorde for litt over 150 år siden det sensasjonelle funnet av Tuneskipet i Østfold. Siden fulgte Gokstad i 1880 og Oseberg i 1904, begge i Vestfold.

Båtene var med på å skape nasjonal stolthet i en tid da Norge arbeidet for å bygge en selvstendig nasjon. Dessverre var de også med på å gi et feil inntrykk av vikingtidens krigsskip, nemlig drageskipene.

Vikingskipene var ikke de lett forvokste fembøringene du ser i Hollywood-filmer og i TV-serier. Nei, våre berømte krigsskip fortjener å bli vist fram slik de egentlig var.

Osebergskipet var et prydskip på 22 meter, og ble bruk til å frakte høvdingen langs kysten. Det ble bygget på begynnelsen av 800-tallet, og i det ble det gravlagt to kvinner. Gokstadskipet ble bygget på slutten av 800-tallet, og var et frakteskip. Det ble graven til en mann som for oss er ukjent.

Børre Eduard Werner

Begge passer bedre til å bli kalt karver enn vikingskip, hvis vi med vikingskip mener de båtene man dro på røvertokt med.

Drageskipene var større, ofte dobbelt så store eller noen ganger tre ganger større enn begravelsesskipene på Bygdøy, og derfor selvfølgelig lite egnet til å grave ned.

Det var Harald Hårfagre som begynte å bygge drageskipene, og med dem dro han kysten rundt og samlet Norge til ett rike. Det som kjennetegnet dem, var at de var laget spesielt for krig. Med dragehodene i baugen ble de snart fryktet i hele Europa. På fransk heter da også vikingskip drakkar.

Vikingskipene var ikke de lett forvokste fembøringene du ser i Hollywood-filmer og i TV-serier.

De virkelige vikingskipene kan vi lese om i sagaene og andre beretninger fra middelalderen. Ormen Lange var nesten tre ganger større enn Osebergskipet, 55 meter fra stavn til stavn, hadde et seil på 300 kvadratmeter og var bemannet med over 300 vikinger.

Det var ikke det eneste store krigsskipet Olav Tryggvason hadde. I tillegg kom 11 andre store vikingskip, blant dem Ormen Stutte og Tranen.

Disse store krigsskipene ble bygget helt opp til 1300-tallet. Fra historien kjenner vi Kong Sverres Mariasuden, bygget i 1182 og Håkon Håkonssons Kristsuden, bygget i 1262. De var begge nesten på størrelse med Ormen Lange.

Når vi nå bygger ut Vikingskipshuset til å bli tre ganger større enn i dag, så burde vi ha plass til å gi folk et riktig inntrykk av de skipene vikingene brukte til å erobre verden.

La oss sette av plass til de virkelige vikingskipene – drageskipene.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt