Debatt

Ikke glem verdens kvinner

Norge har nå ressurser som radikalt kan endre kvinner og jenters liv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Som følge av konflikten i Ukraina tjener mange land på å selge olje, gass og elektrisitet til Europa. Norge er et slikt land, og har en mulighet til å investere overskuddet for drastisk å redusere vold mot kvinner og jenter.

Kvinner og jenter. Det er som en evig dans med ett skritt frem og tre tilbake. Selv om det har vært noen positive fremskritt ved å fremme likestilling for kvinner, forstyrrer covid-19, økonomiske sjokk, humanitære kriser, konservative tilbakeslag og forverrede klimaendringer denne fremgangen.

Pandemien økte alle former for vold mot kvinner og jenter over hele verden. Finanspolitiske innstramminger flytter kritiske ressurser som trengs for å realisere jenters rettigheter.

Erin Kenny

Krigen i Ukraina har ytterligere distrahert høyinntektsland, som Norge, fra å gjøre de nødvendige investeringene i kvinner og jenter – investeringer som vil ha ringvirkninger for å fremme alle bærekraftsmålene.

Én av tre kvinner og jenter over hele verden har opplevd fysisk eller seksuell vold. Bare i 2020 ble 81.000 kvinner og jenter drept, hvorav omtrent 47.000 (58 prosent) døde i hendene på en partner eller et familiemedlem.

Det tilsvarer at en kvinne eller jente blir drept hvert 11. minutt i hjemmet sitt.

Dette er ikke bare en daglig realitet for kvinner i andre deler av verden. I Norge har så mange som hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trussel om vold; én av ti norske kvinner oppgir at de er blitt voldtatt.

Spotlight Initiative er verdens største målrettede investering for å stanse vold mot kvinner og jenter, og lanserte nylig «Imperative to Invest», en studie utført av Dalberg Advisors.

Rapporten viser hvordan investering i kvinners og jenters rettigheter gjennom en helhetlig samfunnstilnærming, slik Spotlight Initiative viser til, har en direkte effekt på å fremme fred og sikkerhet.

I tillegg forbedrer det lokalsamfunns motstandskraft mot nasjonale sjokk. Derfor vil en investering som tilsvarer bare én prosent av Norges budsjett i utenlandsk bistand drastisk forbedre livene til kvinner, jenter og hele samfunn.

Én av tre kvinner og jenter over hele verden har opplevd fysisk eller seksuell vold. Bare i 2020 ble 81.000 kvinner og jenter drept.

Tidligere i år oppfordret FNs generalsekretær António Guterres regjeringer over hele verden til å bruke overskudd fra energikrisen til å støtte verdens mest sårbare mennesker.

Øverst på denne listen står kvinner og jenter. Altfor mange av dem møter vold – eller trussel om vold – hver eneste dag.

Å kutte internasjonal støtte er ikke løsningen. Rapporten «Imperative to Invest» viser videre at vold koster en kvinne over 30 prosent av inntektspotensialet hennes, med en kombinasjon av direkte kostnader ved kjønnsbasert vold og tapte arbeidsmuligheter.

Dessuten er den estimerte kostnaden for samfunnet minst 2 prosent av det årlige BNP – det vil si 1,7 billioner dollar globalt. Det tilsvarer det samlede BNP for 100 land.

Med Spotlight Initiative adresserer vi nasjonale lovgivningsmessige og politiske hull. Vi styrker institusjoner, fremmer likeverdige holdninger og gir hjelp til overlevende og ofre for vold og deres familier.

Vårt arbeid styrker også systemer for innsamling av data om vold mot kvinner og jenter og støtter kvinnebevegelser. Denne målrettede tilnærmingen til å håndtere vold mot kvinner og jenter sikrer at de kan nå sitt fulle potensial.

Spotlight Initiative har vist at dype investeringer med en helhetlig tilnærming kan ha betydelig effekt på samfunn på relativt kort tid.

Norge har nå ressurser som radikalt kan endre kvinner og jenters liv og dempe deres økende sårbarhet for overgrep.

Tiden er inne for å investere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt