Verden

Hver time dreper familien fem jenter

Mer enn 45.000 jenter og kvinner ble drept av sine egne familiemedlemmer i 2021.

– Tallene vi kan rapportere om er alarmerende høye. Likevel er det sannsynligvis mørketall. Vi tror de faktiske tallene er enda høyere.

Det er konklusjonen i en ny FN-rapporten «Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)». I norsk oversettelse blir tittelen noe sånt som «Drap på jenter og kvinner på grunn av kjønn (folkemord på kvinner)»

FN-rapporten viser at totalt 81.100 kvinner ble drept av et annet menneske i 2021. Rundt 45.000 av disse kvinnene ble drept av et familiemedlem. Oftest av ektemannen, partneren, eller en annen (mannlig) slektning, som en onkel eller en bror.

45.000 drap utgjør over halvparten, rundt 56 prosent, av de kvinnedrapene forskerne bak FN-rapporten kunne dokumentere.

Fem i timen

Vold i hjemmet dreper mange kvinner.

45.000 drap tilsvarer over fem drepte jenter eller kvinner hver eneste time i hele 2021.

– Antakelig er det faktiske antallet kvinnedrap, altså drap der kvinner drepes fordi de er kvinner, enda mye høyere, skriver forskerne.

Til The Guardian forklarer de at rundt fire av ti drap ikke ble kategorisert som kvinnedrap fordi man manglet tilstrekkelig bevis på at kjønn var årsaken til drapet, også der en (eks-)partner sto bak.

Afrika verst

Asia hadde flest kvinnedrap i 2021, med 17.800 totalt. Men Asia er også kontinentet med høyest folketall.

Korrigert for folketall, løper kvinner høyest risiko for å bli drept av et mannlig familiemedlem i Afrika. Der blir anslagsvis 2,5 av 100.000 kvinner drept av en slektning i sitt eget hjem. Tilsvarende tall for Amerika er 1,4, for Oceania 1,2, for Asia 0,8 og for Europa 0,6 per 100.000 kvinner.

Korona-økning

Ifølge FN-forskerne, førte korona-pandemien til en stor økning i drap på kvinner i Nord-Amerika og Sør-Europa. Tall fra 25 land sier at det ofte var andre familiemedlemmer enn ektemenn eller partnere som sto for økningen.

Risikoen for å bli drept av et annet menneske, er størst for menn og gutter. De utgjør 81 prosent av drapsofrene i verden. Forskjellen er imidlertid at kun 11 prosent av menn og gutter blir drept av en partner eller slektning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen