Debatt

Gjør Nav seg utilgjengelig?

Digitalisering gir færre – ikke flere – runddanser.

Mange er for tiden opptatt av hvordan digitaliseringen påvirker forholdet mellom enkeltmennesker og NAV, skriver Hans Christian Holte.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Linda Wike Ljungblad beskriver i innlegget «Sykemeldt for å følge opp egen sykemelding» en slitsom prosess med å innhente en startdato som manglet i sykmeldingen.

Jeg er helt enig med henne i at det bør være unødvendig at den som er syk, skal ta ansvar for å rette opp mangler i sykmeldingen. Nav burde ha tatt kontakt med sykehuset i stedet for å be henne gjøre det.

Dessverre ble det en slitsom runddans i dette tilfellet, og det beklager vi.

Problemet er imidlertid ikke at digitaliseringen har gått for langt, men at den har kommet for kort. Ljungblad belyser veldig godt hvor trøblete alt blir for både pasienter, helsepersonell og Nav når sykehusene fortsatt skriver sykmeldinger på papir, 18 år etter at fastlegene begynte å prøve ut den digitale sykmeldingen, og 11 år etter at den ble obligatorisk for fastlegene.

Hadde sykehuset gitt henne en digital sykmelding, hadde feilen blitt oppdaget med det samme, og problemet hadde ikke oppstått.

Siden de fleste sykehusene ikke er digitale, har Nav måttet kompensere ved å skanne papirene og få sykmeldingene inn i en registreringsløsning som vi har måttet utvikle på bekostning av andre ting vi gjerne skulle prioritert. Bare slik kan du som pasient få tilgang til de andre tjenestene i den digitale sykefraværsoppfølgingen, de du finner ved å logge deg inn på «Ditt sykefravær» på nav.no.

Samtidig får arbeidsgiveren din tilgang til tjenestene våre på sin egen nav.no-side «Dine sykmeldte».

Arbeidsgiverne er svært lite begeistret for å måtte håndtere papirsykmeldinger, og de fortjener som alle andre å få muligheten til å løse sine oppgaver digitalt og effektivt.

Men skanneren klarer ikke å tolke alt som står i papiret, derfor må en stor andel av sykmeldingene fra sykehusene behandles manuelt. Det betyr at noen mennesker i Nav må skrive inn de opplysningene som skanneren ikke klarer å tolke, og de må ta initiativ til å få rettet opp det som er feil eller hente inn det som mangler.

Så hvorfor kunne ikke Nav ha løst dette enkelt og greit ved å skrive inn startdatoen som manglet? NAV har ikke lov til å legge til eller endre opplysninger i en sykmelding som en lege har signert.

Vi skriver inn det vi finner i papirsykmeldingen, men vi kan ikke dikte noe selv.

Og ja, dette stjeler dyrebar tid både fra legene og fra Nav, slik Ljungblad påpeker. Også for henne som pasient kostet det tid og anstrengelser. Men løsningen på hennes problem hadde ikke vært mer menneskelig kontakt. Det som trengs i slike situasjoner som Ljungblad opplevde, er mer elegante løsninger som gjør at hun ikke hadde trengt å ringe eller oppsøke noen, og heller kunne konsentrere seg om å bli frisk.

De digitale løsningene gjør altså at både pasienten, legen, arbeidsgiveren og Nav kan bruke kreftene på det som er viktig i et sykefravær − i stedet for å sløse bort tid og energi på papirer, telefoner og beskjeder som går på kryss og tvers, i aller verste fall i sirkel.

Mange er for tiden opptatt av hvordan digitaliseringen påvirker forholdet mellom enkeltmennesker og NAV.

Innebærer all digitaliseringen at Nav gjør seg selv utilgjengelig for den som prøver å oppnå kontakt? Vi arbeider kontinuerlig for det motsatte: Det skal bli lettere, ikke vanskeligere, å få løst saken sin.

I mange tilfeller betyr det at man slipper å kontakte et eneste menneske − det er det faktisk mange som foretrekker! De skjønner ikke hvorfor de skal snakke med noen hvis de kan løse saken ved hjelp av selvbetjening.

Det er en vinn-vinn-situasjon: Nav får dermed anledning til å rette oppmerksomheten mot de som virkelig trenger, og skal ha, et menneske å snakke med. Vi er på jobb hele arbeidsdagen, både før og etter tidsrommet for drop-in. Har vi en avtale med deg, stiller vi bedre forberedt enn om du møter opp spontant. Da blir det bedre kvalitet i de viktige samtalene.

Mye kan du også få løst på telefon hos en veileder i Navs kontaktsenter, som er åpen hele arbeidsdagen.

Men for å få til dette, må vi ha med oss viktige samarbeidspartnere på laget. Derfor håper vi at alle sykehus i landet snart gjør som Helgelandssykehuset, som er de første som nylig tok i bruk digital sykmelding. De rapporterer allerede om mange fordeler både for pasientene og sykehuset: Legene synes det er mye lettere å skrive sykmelding nå, og pasienten får mulighet til å ta i bruk sykmeldingen med det samme, uten at den må gå veien om skanning og registrering.

Vi kan tilføye at gevinstene i tillegg er merkbare hos arbeidsgiverne og hos Nav.

Gevinstene bruker vi blant annet til å støtte den som trenger å snakke med noen. Vi skal klare å møte svært ulike mennesker der de er i livet. Digitale tjenester er en viktig og nødvendig del av løsningen, men det trengs ulike dører inn til Nav på ulike tidspunkter og for ulike behov.