Debatt

Norsk klimapolitikk i revers

Jeg håper at Rødt og venstresiden blir tatt av vinden.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødts landsmøte vedtok forrige helg en klimafiendtlig politikk som vil ta Norge og verden i gal retning. Dersom Arbeiderpartiet blir avhengige av Rødts støtte etter valget i høst, må vi kanskje si farvel til FNs klimamål for godt.

De siste årene har klimagassutslippene gått ned raskere enn noen gang tidligere i norsk historie, og er på sitt laveste på 28 år. Det har skjedd som følge av Høyre og regjeringens blågrønne politikk.

Vi kan bli Europas grønne batteri.

Gulrot brukes fremfor pisk.

I stedet for å være pessimister, har Høyres klimapolitikk lagt vekt på fremtidstro og teknologioptimisme. Det er fordi markedet og næringslivet er en viktig del av omstillingen mot et bærekraftig og grønt samfunn. Det har ikke Rødt forstått.

Rødts landsmøte vedtok å sette hensynet til de få foran de mange, ved å si nei til utbygging av både vindkraft på land og havvind. Det vitner om en totalt manglende evne til å finne løsninger på klimakrisen, og føyer seg inn i rekken av forslag som vil sette norsk klimapolitikk fullstendig i revers.

Rødt er allerede mot ACER-avtalen og europeisk energisamarbeid.

Det er ikke noe revolusjonerende med deres grå og reaksjonære klimapolitikk.

Norge er en del av verden, og klimakrisen er global. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrenser og tenke helhetlig. Om vi stanser vår satsning og produksjon av fornybar energi, vil det ikke bare føre til økte utslipp globalt fordi flere land vil benytte mindre klimavennlige alternativer – Norge går også glipp av en gullgruve. Det finnes mange fremtidige jobber i fornybarsektoren, og vi har mye å tjene på å selge vår grønne energi til andre land.

Når Rødt sier nei til all vindkraftproduksjon, kan resultatet derfor bli færre jobber og større økonomiske forskjeller i Norge.

Norge er blant verdens beste land for fornybar kraftproduksjon. Vi har mye kompetanse, gode lokasjoner og de økonomiske midlene som må til. Vi kan bli Europas grønne batteri. Men vindmøllene må bygges, og strømmen må selges gjennom et europeisk energisamarbeid. Rødt er dessverre imot begge deler.

Rødt kan havne på vippen ved årets valg.

Om det blir regjeringsskifte, og Arbeiderpartiet blir tvunget til å samarbeide med Rødt, frykter jeg konsekvensene for norsk klimapolitikk. Det er ille nok at de skal samarbeide med Senterpartiet, som vil ta Norge baklengs inn i fremtiden med sin vegring mot å tenke nytt.

Det rødgrønne kaoset med fullstendig uavklarte samarbeidsforhold, vil bli en lei affære for alle som er opptatt av klima og miljø.

Rødt sier selv at de er et revolusjonært parti, men det er ikke noe revolusjonerende med deres grå og reaksjonære klimapolitikk. Vi trenger en politikk som spiller på lag med næringslivet og det internasjonale samfunnet. Mitt håp er at Rødt og venstresiden blir tatt av vinden, og aldri får innflytelse over norsk klimapolitikk.

Mer fra: Debatt