Debatt

Jo da, vi skyter dem ned

Noen som hørte Erna prate om bærekraft?

Hvem er redd for den stygge ulv? Jo norske politikere og næringsinteresser. Dette bildet er tatt i Finland. Foto: Tom Schandy
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Januar går mot slutten, og mange har satt seg nyttårsforsetter. Noen skal trene mer, noen skal spise sunnere, slanke seg. Men hva er så nyttårsforsettet til norske myndigheter nå som vi trår inn i 2020? Jo, skyte mest mulig ulv.

Å ta livet av 32 ulver høres jo ut som et bra nyttårsforsett! Truet art? Det betyr ikke så mye.

Desto bedre, mener norske myndigheter. At seks av dem var innenfor ulvesonen hvor ulven skal ha forkjørsrett, så miljøvernministeren gjennom fingrene med. Isbjørnen i Longyearbyen? Ja, vi tar den samtidig!

Og hva med alle jerveungene som snart fødes i norske fjell? Jo da, vi dreper dem også når tiden er inne, en gang utpå våren. Også skyter vi en god del gauper.

Ja, sånn starter et nytt tiår i naturvernets historie i Norge. Noen som hørte Erna prate om bærekraft i nyttårstalen? Eller hovmesteren på lille juleaften: Same procedure as last year?

Hakk i plata

Det er ganske kraftige hakk i denne plata – og prosedyren er den samme hvert år. Ja, same procedure as every year. Det nye året starter med gode løfter til alle som vil ha bort rovdyra.

Jo da, vi skyter dem ned – om ikke alle, en svær andel. Likevel er det ikke nok. Jegerne føler seg snytt når de ikke får skyte så mange dyr som de hadde håpet.

Enda Erna står fram og skryter av at ingen regjering har skutt mer ulv enn hennes. Det er noe å være stolt over, noe som kan fortelles på internasjonale toppmøter: Ingen tar oss i ulvejakt!

Norge har en såkalt rødliste over truede arter, og der står ulven oppført som kritisk truet. Dette skulle ha vært et styringsverktøy for forvaltning av truede arter, hvor målet faktisk er å bringe den truede arten ut av risikoen og inn i trygge leverammer.

Men Erna og co overser fullstendig rødlisten og tillater jakt år etter år, som om ulven står på en slags «svarteliste» over arter som skal bort fra kongeriket. Det er fantastisk at en regjering – og et Storting – lar seg knefalle av næringsinteresser. Det er som om man mistenker at Erna og Co er like beruset som hovmesteren som spør om han skal gjøre det samme som året før.

Rovdyr-myr?

Donald Trump er glad i murer. Kanskje norske myndigheter skulle stoppe ulveplagene en gang for alle, ved å bygge en Trump-inspirert mur fra Halden til Kirkenes, slik at man kunne slippe å få inn alle disse stygge rovdyra som forpester lokalsamfunnene i Norge, som fører til at folk ikke tør å gå ute, at skogen gror igjen, at elgen blir borte, at sauen blir borte. Vi vet jo at Sverige produserer rovdyr på løpende bånd, og disse rovdyra forviller seg over til Norge og det sikre geværskudd.

En jeger ble spurt hva slags skade ulven hadde gjort? Jo, den hadde tatt 7–8 elger siden 1. desember. Det at ulven tar naturlige byttedyr blir altså sett på som skade? Skade på hva?

På en grunneiers innbilte rett om at han eier alle norske elger som måtte befinne seg på hans territorium. Er vi i det 21. århundre, eller befinner vi oss fortsatt på 1800-tallnivå. Bør ulver helst være veganere?

Alle skal drepes

Ulven er ikke vår eneste fiende. I februar starter jakta på vår tiger – gaupa. Den står også oppført som «sterkt truet». Likevel er det snart startskudd for felling av rundt 50 gauper i Norge. Jerven skal også tas, også unger.

Jerven er uønsket, så derfor er det inn med helikopter og skarpe skudd for å drepe hele ungekull med jerv i fjellet. Også jerven står på rødlisten over truede dyr, som sterkt truet. Det gjør ingen ting. Jervejakta startet allerede 10. september – og hele 122 dyr kan skytes, mer enn en tredjedel av all jerv i kongeriket.

I tillegg kommer ekstraordinært uttak av voksne enkeltdyr og ynglinger, men det er ikke noen forhåndsdefinert kvote for dette. Ganske mye når arten er sterkt truet i Norge, eller hva?

Jerven er vanskelig å jakte. Det er jo ikke så bra. Derfor har Klima- og miljødepartementet gitt adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås under lisensfelling av jerv. For man må jo prøve å fylle kvota, slik at flest mulig dyr forsvinner ut på de evige fjellvidder.

Gode gamle dager?

Det virker nesten som om man ønsker seg tilbake til 1845 da vi fikk «Lov om Udryddelse af Rovdyr og om Fredning af Andet Vildt». For å stimulere til rovdyrutryddelse ble omfattende skuddpremier innført. Staten skulle rett og slett premiere alle de ulvene, bjørnene, jervene og gaupene som Ola Nordmann drepte.

Året etter at loven om rovviltutryddelse kom, ble det felt mange rovdyr: 219 bjørn, 238 ulv, 104 gauper, 81 jerver – og 1055 ørn. Etter hvert omfattet denne skuddpremieordningen alle de dyr og fugler som kunne tenkes å by oss på litt besvær.

I over 100 år varte den norske rovdyrkrigen. Først i 1971 ble ulven fredet, og to år etterpå, i 1973, bjørnen. Da var disse artene mer eller mindre utryddet fra norsk fauna, takket være loven fra 1845. Men nå ser det ut som om man egentlig ønsker seg tilbake til de gode, gamle dagene.

Så får det bare være at vi har forpliktet oss, både nasjonalt og internasjonalt, til å ta vare på det biologiske mangfoldet, rovdyrene inkludert. Det betyr ikke så mye når sterke næringsinteresser banker på døra på Stortinget. Rovdyra skal bort, dermed basta, med velsignelse fra de fleste politiske partiene i Norge.

Senterpartiet har jo til og med programfestet at de ikke vil ha ulv i Norge. Når skal politikere og næringsinteresser ta inn over seg at vi lever i det 21. århundre og ikke på 1800-tallet?

Når skal eksempelvis Senterpartiet bli et moderne og fremtidsrettet parti, et parti som lever opp til sin grønne logo og ikke bare er et gufs fra fortiden. Jeg bare lurer, og kanskje mange andre i vårt land lurer på det samme.

Mer fra: Debatt