Debatt

Aurora, ikke vær et sverd

I dag spiller Aurora i Tel Aviv. En palestinsk og en israelsk musiker ber henne igjen om å avstå.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aurora sier hun er en lilje, ikke et sverd. Som palestinske og israelske musikere, ber vi henne innstendig om å være tro mot sitt ord, ved å nekte å la hennes musikk og profil bli utnyttet som propagandavåpen av Israel.

Israel utnytter på utvetydig vis alle internasjonale artister til å dekke over undertrykking. Særlig gjelder det dem som bevisst avviser moralske appeller om å nekte å opptre i israelske kulturinstitusjoner som er medskyldige i undertrykkingen.

Les mer om saken: Prøvde å dysse ned Aurora-konserter i Israel

Barby Club i Tel Aviv, der Aurora skal opptre to ganger i november, er en slik kulturscene. Barby delte ut gratis T-trøyer til israelske okkupasjonssoldater som deltok i 2014-massakrene i Gaza, der mer enn 2200 palestinere ble drept, av dem 500 barn.

T-trøyene hadde Barby Club-logoen og teksten «Fuck you, we’re from Israel». Barby la stolt ut bilder på Internett. Dette aleine burde være evig nok til å røre hjertet på enhver artist, særlig Auroras.

Hun har sikkert samvittighetsnag av et så grelt eksempel på et hypermilitarisert samfunns sømløse enhet med kulturen, slik tilfellet er i Tel Aviv.

Vi er to av de palestinske og israelske artistene som skreiv åpne brev til Aurora, der vi ber henne avlyse konsertene i Tel Aviv.

Palestinske artister skreiv at «når mer enn 150 norske artister sluttet seg til palestinske, israelske og internasjonale oppfordringer til å boikotte Eurovision-finalen i Tel Aviv i mai i år, så viste de sin moralske forpliktelse til ikke å skade vår strid for frihet, rettferdighet og likhet.»

Samtidig skreiv israelske artister at de «ikke kan sitte tause, så lenge deres palestinske motparter måtte holde ut munnkurv, umenneskeliggjøring og vold».

Aurora fikk et annet brev fra israelske «Boycott from Within». Deres offentlige støtte til den palestinsk-ledede bevegelsen for boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) har nå tilslutning fra over 1000 israelske statsborgere, de fleste jødiske.

De gjorde Aurora oppmerksom på at den såkalte Jewish Nation-State Law, vedtatt i fjor, «opphøyer apartheid i Israels motstykke til en grunnlov».

Denne befestningen av apartheid var bare det seineste eksempelet: Palestinske borgere av Israel var allerede underlagt 65 rasistiske lover.

På samme vis som artister nektet å spille i Sun City under kampen mot apartheid i Sør-Afrika, bes artister i dag om ikke å øve vold mot palestinernes ikke-voldsmotstand, ved å avstå fra å opptre for apartheid i Tel Aviv.

Den voksende solidariteten mellom globale grasrotbevegelser og palestinerne, inkludert LGBTQ-organisasjoner og organisasjoner for feminister, svart frigjøring og klimarettferdighet, er best fanget opp av Angela Davis’ udødelige utsagn om at rettferdighet er udelelig.

Vi betviler ikke Auroras gode hensikt. Det går klart fram av det hun sier. Men verden er ofte brutalt likegyldig til lidelse, og folk ber nå Aurora avlyse Barby-showene fordi hun kan utgjøre en forskjell.

Fordi hun har makt til nettopp nå å ta anstendig standpunkt. Det er avgjørende at hun ikke underminerer en bevegelse for frihet, rettferdighet og likeverd.

Aurora sier hun synger for sine israelske fans fordi de er framtida, men hva slags framtid er dette dersom en av de mest brutale okkupasjonene i historien blir «kunst-vasket» av internasjonale artister?

De som opptrer på Barby Club befinner seg tre kvarter fra apartheid-muren bygd av Israel for å holde millioner av palestinere undertrykket under militærlovgivning.

Et hvilket som helst utsagn en artist måtte komme med i apartheid-Tel Aviv overskygges av det faktum at artisten har brutt en internasjonal skanse, etablert av det store flertallet av palestinsk sivilsamfunn, inkludert kvinnebevegelsen.

Som tilfellet var med Sør-Afrika, er det bare press fra utsida som kan tvinge Israels ytre høyre apartheidregime til å ende fornektingen av palestinernes grunnleggende menneskerettigheter.

Vi håper Aurora fortsetter samtalen med dem av oss som trygler henne om å revurdere sine planlagte opptredener. Hun sier hun «står på folkets side i kampen mot urettferdighet og vold». Vi tror henne.

Men vi er uenige i at å lytte til ropet fra de knugede palestinerne er «å se den annen vei». Det er motsatt. Foran henne ligger sjansen til å se rett i øynene til de undertrykte, og fortelle dem at hun vil lytte og ta hensyn til deres moralske appell.

Til nå har hun nektet tvert, trass i mange vakre ord.

Den palestinske kampanjen for akademisk og kulturell boikott av Israel (PACBI) er stifteren av den største koalisjonen i det palestinske samfunnet.

Denne koalisjonen leder den internasjonale BDS-bevegelsen for palestinske rettigheter. Ved å avvise de palestinske stemmene spiller Aurora «rett i hendene på undertrykkeren» ifølge PACBI.

Vi håper hun heller vil spille en annen melodi, en av meningsfylt solidaritet.

Aurora ble invitert til å svare på innlegget, men har takket nei. 

Mer fra: Debatt