Debatt

«Myteknusernes» tydelige agenda

«Han bruker statistikk som en beruset mann bruker lyktestolpen, mer til støtte enn til opplysning» sa forfatteren Andrew Lang. Det kan synes som at NRK gjør det samme i sin sak om likestilling.

A woman make a self exam
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

NRK har lansert «fem myter om likestilling».  Arbeidsmetoden kan se ut som å være som følger: først bestemmer man seg for budskapet og så finner man tall som støtter agendaen. Fenomenet er ikke nytt. Menneskehjernen er konstruert slik at vi automatisk søker informasjon som bekrefter det vi allerede vet. Både bevisst og ubevisst. Men vi hadde forventet at journalister ikke går i denne fella.

NRK-journalistene påstår at kvinners helse ikke blir nedprioritert. For å forsvare «myteknusingen» sammenlikner de forskning på prostatakreft og brystkreft. Sykdommer som nesten utelukkende rammer kun det ene kjønnet. Artikkelforfatterne viser en grunnleggende mangel på kunnskap om hva problemet faktisk handler om. Problemet er at normen for behandling av sykdommer som rammer begge kjønn er utviklet med utgangspunkt i menn. I tillegg har vi en systematisk underprioritering av «usexy» sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.

Rapporten NRK selv refererer til, Hva vet vi om kvinners helse, viser at flere kvinner enn menn dør av hjerte- og karsykdommer. Likevel er forskning både på forebygging, avdekking, behandling og videre oppfølging tradisjonelt gjort på menn. Kunnskapsgrunnlaget vi baserer oss på tar således ikke høyde for kjønnsspesifikke elementer i sykdommen. Symptomgjenkjenning hos kvinner er en annen enn hos menn, men likevel ser vi at behandlingsapparatet ofte ikke er kjent med disse i tilstrekkelig grad.

Muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, ME, underlivssykdommer og psykiske lidelser er bare noen av flere titalls sykdommer som er lavest på medisinsk agenda og i forskningsmiljøene. Midler avsatt til forskning på, og antall leger som ønsker å fordype seg i, slike sykdommer er langt mindre enn sykdommer som er rangert høyere i det «medisinske hierarkiet». Og hva har sykdommene til felles? De rammer nesten bare kvinner.

8. mars lanserte regjeringen en egen kvinnehelsestrategi. De fleste andre partier har gjort det samme. Som Norges største kvinneorganisasjon forvalter vi rundt 20 millioner kroner årlig til forskning på kvinnehelse. En rekke profilerte fagmiljøer innenfor både forskning, akademia og legestanden tar til orde for behovet for mer kunnskap om kvinnehelse. Jeg finner det merkelig at NRK ikke tar politikere, organisasjoner og fagmiljøer mer på alvor.

«Man kan ha tiltro til en statistikk bare når man selv har forfalsket den» sa Winston Churchill. Nå mener ikke jeg at NRK har forfalsket tallene. De har bare bevisst valgt ut en brøkdel av tilgjengelig tallmateriale. Slik underbygger artikkelforfatterne eget utgangspunkt og hopper over resten av den nødvendige informasjonen for et helhetlig bilde. At innlegget «Fem myter om likestilling» nærmest blir stående som et sannhetsvitne på nettsiden er ødeleggende for samfunnsdebatten. Likestilling er ikke et nullsumspill. Det er ikke slik at mer fokus på kvinnehelse gir mindre på menns helse. Likestilling er til det beste for begge kjønn. Vi som kvinneorganisasjon vet at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Det er ikke en kvinnesak å sørge for mer og bedre kunnskap på kvinners helse. Det er en helsesak for et bedre, kunnskapsbasert og tilgjengelig helsevesen – for alle.