Debatt

Useriøst av Dagsavisen

Hvor tabu det faktisk er blitt å gjøre en kritisk analyse av fortellingen om 9/11, slo ut i full blomst i en artikkel i Dagsavisen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredag 29.03.19 publiserte Dagsavisen en artikkel med følgende tittel og ingress:

                «Mener Litteraturhuset gir 9/11-konspirasjoner troverdighet
                Konspirasjons-eksperter mener det er problematisk at Litteraturhuset i Oslo slipper til konspirasjonsteorier
»

En journalist hadde intervjuet to såkalte konspirasjons-eksperter. John Færseth sa bl.a.:

«Dette er åpenbart konspirasjonsteorier, og intellektuell forsøpling av den offentlige samtalen»

Litt lenger ned i teksten finner man disse påstandene:

«Skaftnesmo og Harrits ideer beskrives som konspirasjonsteorier av både Asbjørn Dyrendal, professor ved institutt for filosofi og religionsvitenskap NTNU, og John Færseth, som undersøkte bl.a konspirasjonsteorier om 9/11-terroren i boka KonspiraNorge»

Dyrendal uttalte og dette:
«At et tema «er blitt tabu» er den vanlige sutringen fra konspirasjonsteoretikere. De har ikke fortjent anerkjennelse. Så enkelt er det. De har budskap som er dårlig underbygd.»

Måten dette blir presentert på av Dagsavisen vil utvilsomt for mange kunne oppfattes slik at boklanseringen og boka - er full av useriøse påstander.

Et problem med artikkelen er at "ekspertene" ikke kommer med noen rasjonell kritikk av boklanseringen eller innholdet i boken. Kan det være slik at anklagene om konspirasjonsteorier fra "ekspertene" - egentlig handler om at de ønsker å kneble og forsøple den offentlige debatten?

Fra journalisten fikk jeg dette svaret etter at jeg sendte ham følgende spørsmål: «Kunne du kort ha redgjort for hva Færseth og Dyrendal la til grunn for påstandene?»:

«Jeg spurte Færseth og Dyrendal om de ville kommentere boklanseringen på Litteraturhuset ut fra informasjon gitt på Litteraturhusets nettsider og deres kjennskap for øvrig til aktørene som deltok på lanseringsmøtene

«Dyrendal og Færseth nevnte for meg  - som jeg også sa i telefonen – at Skaftnesmo tidligere har behandlet tematikk rundt vaksiner og autisme, og kosthold. Dette tok jeg ikke med i artikkelen, av plasshensyn og for å beholde fokus på tema for saken, 9/11-lanseringsmøtene»

Her er hva man kunne lese om boklanseringen på Litteraturhusets nettside - som har relevans her:

«TabuTema 911. Boklansering
Trond Skaftnesmo i samtale med Niels Harrit og Christian Egge
Terrorhendelsen som rammet USA den 11. september 2001, fikk mange tragiske følger. Nær 3000 døde umiddelbart. Men senere har over 1 million mennesker mistet livet i den såkalte krigen mot terror. Samtidig er mange friheter og borgerrettigheter kommet under press ved de terrorlover som fulgte etter 911. En skulle tro at slike dramatiske følger ville medføre en kritisk granskning og intenst debatt omkring 911-hendelsen. I stedet opplever vi at det er blitt tabu å gjøre en kritisk analyse av den offentlige fortellingen om 911! Hvorfor er det slik? Og hvor sikker kan vi være på at vi har fått vite sannheten om hva som skjedde?
Boken er forsynt med et forord av den danske kjemikeren Niels Harrit, som sammen med en rekke internasjonale forskere påviste rester av sprengstoffet nanotermitt i støvet fra World Trade Center. »

Teksten Færseth og Dyrendal hadde tilgang til fra boklanseringen beskrev kun fakta - og inneholdt ingen konspirasjonsteorier.  Til tross for dette valgte Dagsavisen å publisere den irrasjonelle konspirasjons-svadaen og de andre usakelige påstandene fra "ekspertene".

Er Asbjørn Dyrendal en konspirasjons-ekspert? I nettutgaven til Store norske leksikon påstår professoren følgende om begrepet konspirasjonsteori:

«Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta.»

Påstanden fra professor Dyrendal er en grov usannhet. Begrepet konspirasjonsteori er faktisk nøytralt i forhold til om en teori  er rasjonell eller irrasjonell. Kun en gransking av påstandene i en spesifikk teori, vil kunne avklare om hele eller deler av teorien er fornuftig og logisk.

Når Dyrendal skriver noe så irrasjonelt om hva som menes med begrepet konspirasjonsteori, kan det være en indikasjon på at Dyrendal er en ekspert på desinformasjon. Dyrendals omdefinering av konspirasjonsteori,  er trolig gjort fordi han og noen andre ønsker å benytte det - til å sverte og latterliggjøre mennesker som inviterer til viktige debatter om kontroversielle temaer.

John Færseth vil og være med å omdefinere betydningen av det samme begrepet. I boka KonspiraNorge fremmer Færseth tilsvarende desinformasjon:

«Konspirasjonsteori» er i dagligtalen noe i nærheten av et skjellsord. Det å kalle en påstand for en konspirasjonsteori betyr i praksis å stemple den som useriøs, på grensen til det sinnssyke eller i hvert fall ikke noe som bør tas på alvor.»

Når man sjekker påstandsgrunnlaget til Færseth og Dyrendal, blir det klart at disse fremstår som bløffmakere og desinformanter, som med god hjelp av redaksjonen i Dagsavisen - praktiserer en intellektuell forsøpling av den offentlige debatten.

Det Skaftnesmo har gjort er å granske en offentlig fortelling, som av mange påstås å være sannheten. En offentlig fortelling som er så full av logiske feil og problematisk omgang med fakta - at det er direkte uansvarlig å ikke granske den. Boka handler i realiteten om å presentere fakta og dokumenterbare observasjoner - som viser at den offisielle forklaringen ikke kan være sann.

Boka handler og om at det er blitt tabu å gjøre en kritisk analyse av den offentlige fortellingen om 9/11. Hvor tabu det faktisk er blitt - slo ut i full blomst i artikkelen i Dagsavisen.

Journalister, redaktører og professorer burde bidra aktivt til en åpen og konstruktiv debatt - ikke forsøke å kneble den før den har begynt.

Mer fra: Debatt