Debatt

Hvordan skal intervjuobjektene vite hvem som kan klages inn til PFU?

Pressens Faglige Utvalg forteller til meg at de ikke har en fast liste over hvem som er medlem av Norsk Presseforbund. Om de ikke har en slik oversikt, hvordan skal da intervjuobjekter oppleve forutsigbarhet i møte med journalister?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

Pressens Faglige Utvalg opplyser at "Vi har ikke til enhver tid oppdatert liste, men vi gjør undersøkelser når vi mottar en klage." når jeg spør dem om en alltid oppdatert oversikt over hvilke medier / redaksjoner som kan klages inn til dem.

Jeg får også et utdrag fra vedtektene deres om at «Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.» og en oversikt over medlemsorganisasjoner uten at det er presisert nøyaktig hvilke av disse medlemsorganisasjonene som er publikasjoner og hvilke av disse som er sammenslutninger. En medlemsorganisasjon som jeg gjetter meg frem til er en publikasjon, NRK, er vel etter mine begrep en publikasjon som består av flere redaksjoner uten at det i oversikten som jeg får nevnes hvilke av NRKs redaksjoner som er tilknyttet Norsk Presseforbund. Det er uklart om jeg dermed skal forstå det slik at alt redaksjonelt arbeid i NRK er én og samme redaksjon.

Selv om Pressens Faglige Utvalg presiserer at holdningen som ligger bak "vi gjør undersøkelser når vi mottar en klage" ikke gjelder deres eget skjønn, men at utvalget undersøker blant sine medlemsorganisasjoner om det innklagde mediet / redaksjonen hører til disse, reiser denne holdningen allikevel bekymringer i en medievirkelighet anno 2019 der politiske virkemidler som inntrykk, følelser og opplevelser fungerer like godt som fakta og der verden kan ha gått videre med et festet og etterlatt inntrykk når Pressens Faglige Utvalg samler seg i månedlige møter.

Det virker som om Pressens Faglige Utvalg med forenklet saksbehandling ser behovet for å reagere raskere enn månedlig i dagens mediebilde. Om denne ordningen er satt opp for å bøte på at månedlige møter er alt for sjeldent eller om dette skal erstatte en alltid oppdatert oversikt som alle kan undersøke er uvisst. Ved å sørge for en alltid oppdatert oversikt over hvilke medier / redaksjoner som er tilknyttet Norsk Presseforbund som intervjuobjekter kan undersøke kan man jobbe så raskt at det er mulig å fastslå en eventuell tilknytning enda raskere, ja til og med sørge for å heve statusen til Norsk Presseforbund og de journalistene som jobber i tilknyttede medier / redaksjoner.

Ved å kombinere alt det jeg leser på presse.no og i all min korrespondanse, så får jeg ikke noe som helst tips til hvordan jeg, som del av offentligheten og ikke av et journalistisk miljø, får anledning til å undersøke hvilke medier / redaksjoner som kan la seg klage inn til Pressens Faglige Utvalg; dermed sitter jeg igjen med det inntrykket at det kun er Pressens Faglige Utvalg som kan undersøke dette. Jeg blir ikke opplyst om det kun er Pressens Faglige Utvalg som skal ha anledning til å undersøke om et medium / en redaksjon er tilknyttet Norsk Presseforbund eller om det er mulig for den øvrige offentligheten også å gjøre dette. Selv om det neppe er forbudt for noen og enhver å undersøke om et medium / en redaksjon er tilknyttet en medlemsorganisasjon i Norsk Presseforbund, hever dette arbeidet terskelen kraftig for intervjuobjekter flest. At det ikke gjøres mer for at intervjuobjekter enklere skal vite hvem som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg fordunkler arbeidet deres.

Pressens Faglige Utvalg nevner også at "Hvem som melder seg ut og inn i av de ulike organisasjonene, som nevnt over, endrer seg, og derfor har vi ikke en fast liste på våre nettsider.". Hvordan intervjuobjekter skal forholde seg til at medier / redaksjoner / redaktører melder seg ut av og inn i de ulike organisasjonene når de som skal motta en klage heller ikke har en slik alltid oppdatert oversikt, gjør jo denne smått bisarre situasjonen håpløs. Hensikten er vel heller ikke å ha en fast liste, men en oversikt som alltid er oppdatert slik at intervjuobjekter kan undersøke om henvendelsen fra en journalist som er tilknyttet et medie / en redaksjon som er omfattet av klageordningen. Jeg kan ikke se at dette rent teknisk er en uoverkommelig oppgave.

Uten en slik alltid oppdatert oversikt kan intervjuobjektene bli rådville når vi skal undersøke om et medium / en redaksjon er tilknyttet Norsk Presseforbund fordi den praktiske oppgaven med å undersøke dette blir altfor kompleks og tidkrevende i dagens mediebilde. En umiddelbar konsekvens av at det i praksis er uoverstigelig å avgjøre om intervjuobjekter forholder seg til et redaktørstyrt medium som er tilknyttet Norsk Presseforbund er at det er fristende å behandle alle medier og redaksjoner som noe som ikke kan klages inn.

Dersom det er ønskelig å skape forutsigbarhet for intervjuobjekter, bør de involverte sørge for at intervjuobjektene raskt og enkelt får anledning til å undersøke om de er medlemmer av Norsk Presseforbund og at de som påstår at de er medlemmer av Norsk Presseforbund raskt og enkelt kan bevise dette.

Rent praktisk kan det utarbeides og vedlikeholdes en alltid oppdatert oversikt over hvilke medier / redaksjoner som er tilknyttet Norsk Presseforbund med navn på mediet / redaksjonen, redaktørens navn, redaktørens telefonnummer, redaktørens epostadresse og øvrig kontaktinformasjon til mediet / redaksjonen og redaktøren slik at vi som intervjuobjekter raskt og enkelt kan finne frem til kontaktperson for å avklare om henvendelser fra journalister eller innlegg kommer fra noen i denne redaksjonen. Da kan vi som intervjuobjekter se hva som tilbys og ikke basere oss på hva andre har gjort.

Det viser seg at det finnes en oversikt over forskjellige publikasjoner i klageskjemaet som brukes for å melde forhold inn til Pressens Faglige Utvalg ( på https://presse.no/pfu/slik-klager-du-til-pfu/klageskjema/side-2/ ) og om denne får jeg melding fra Pressens Faglige Utvalg at "Redaksjoner som ligger i klageskjemaet kan ikke brukes. Det er basert på hva klagere har skrevet inn.". Hvorfor et klageskjema har forhåndsutfylte verdier som ikke kan brukes, burde bekymre de som er ansvarlig for dette skjemaet og de som bruker det. I praksis blir jo det som å gå på en restaurant der menyen ikke kan brukes fordi den kun er basert på hva andre kunder har bestilt og ikke hva restauranten kan tilby; så bestiller man ut fra det man ønsker og så tar kelneren bestillingen med ut på kjøkkenet der Kokkenes Faglige Utvalg avgjør om bestillingen kan behandles eller ikke.

Vi er på overtid både for å sørge for at intervjuobjektene har forutsigbarhet og for å øke statusen til de journalistene som jobber i medier / redaksjoner som er knyttet til Norsk Presseforbund - og all den tid det ikke finnes en slik alltid oppdatert oversikt som alle kan undersøke, så blir det ikke noe av dette.

Mer fra: Debatt