Debatt

Flyavgift uten bærekraft

FNs siste klimarapport har rystet mange. Også klimaminister Ola Elvestuen (V), som til NRK uttalte «det er alvor nå».

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er glad for at han nå bruker et sterkt og folkelig språk om situasjonen verden står overfor.

«Inntil vi får mer miljøvennlige fly, bør du bare fly når det er helt nødvendig», la statsråden til og står fram som den ibsensk folkefienden han må være. Men han er altså medlem av en regjering som beviselig ikke gjør nok for å stoppe glidningen mot en full miljøkatastrofe, og som i budsjettet gjør det billigere å fly innenriks og til Europa. Regjeringen stimulerer til mer flytrafikk samtidig som regjeringens klimaansvarlige ber oss fly mindre.

Nordmenn flyr mest i verden, med unntak av tre små øystater. Fra 2005 til 2017 doblet vi flytrafikken. Rutene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er blant Europas mest trafikkerte. Prognosen fram mot 2050 er atter en dobling. Samtidig som vi har forpliktet oss til kraftige reduksjon av klimagassutslipp. God økonomi og en helt spesiell geografi er forklaringer på den norske flytrafikken. Innenriks i Norge har generasjoner politikere forsømt ansvaret som påligger dem å skape alternativer til fly. En undersøkelse gjort av NHO slår fast at nordmenn er lite motivert til å fly mindre. Men det må vi.

Regjeringen ønsker å senke flypassasjeravgiften innenriks og på flyginger til Europa, og legge på 200 kroner å øvrige flyreiser. Dette vil selvsagt ikke ha noen effekt på Norges klimagassutslipp. Flypassasjeravgiften må bli så høy at man ikke lenger kan reise tur-retur London for 180 kroner inkludert alle avgifter. Det er billigere enn returbillett til Moss med NSB. Vi må fortsette å fly, men det må begrenses. Og gjøres litt mindre billig.

Debatten om avgiften er et deprimerende og lammende eksempel på hvorfor vi ikke lykkes med å nå klimamålene. Forkjemperne for høyere avgifter blir møtt med at norske passasjerer vil velge å fly fra Stockholm eller København og at dette vil ramme lokale arbeidsplasser. Flyselskapene truer med å legge ned ruter. Men vi må akseptere at tiltak for å holde igjen temperaturøkningen i atmosfæren, vil bety at vi må endre atferd og akseptere mindre frihet, og vil kunne koste arbeidsplasser og gi lavere økonomisk vekst på kort sikt mens vi venter på hjelp fra teknologien.

Vi ønsker en kraftig økning av flyavgiftene, og gjerne en øremerking av inntektene til investeringer i tog.

Mer fra: Debatt