Debatt

Derfor går jeg i tog i dag

Vi vet at samfunnet og holdninger kan endres.

FOLKSOMT: Oppslutningen om 8. mars-feiringen i fjor var upåklagelig, i år vil kanskje metoo-kampanjen virke inn. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi skal ha mot til å fortsette kampen for likestilling, sa jeg til Arbeiderpartiets landsmøte. Denne vinteren har vist oss at det trengs.

Likestillingen har alltid vært drevet frem av modige kvinner som har turt å gå foran. Turt å si i fra, turt å stå opp mot maktmisbruk, turt å kreve like muligheter og rettigheter. Denne vinteren og de siste ukers debatt har åpnet to nye kapitler i likestillingens historie. Kapitler som ikke er ferdig skrevet, men påbegynt, også denne gangen med modige kvinner i front.

Jeg tenker på metoo og jeg tenker på Sumaya Jirde Ali. Metoo – en global kampanje mot seksuell trakassering som treffer bransje etter bransje i land etter land. Sumaya Jirde Ali, den unge kvinnen fra Bodø som kjemper for sin rett til å delta i samfunnsdebatten uten å bli hetset for sin somaliske bakgrunn. Arbeiderpartiet ser begge som viktige uttrykk for en frihetskamp. Vi vi støtter dere og vi står sammen med dere. Derfor går jeg i 8. mars-toget i Bergen i dag.

Les også: Sumaya Jirde Ali: – Jeg har vært sengeliggende og dypt deprimert de siste dagene

Metoo og makt

Denne vinteren har vi lest, snakket om og diskutert seksuell trakassering. Sakene fra de politiske partiene har fått størst oppmerksomhet. Det er naturlig. Politikerne ber om folkets tillit, og skal også bli stilt til ansvar om det skjer kritikkverdige ting.

Men metoo handler nå om hele samfunnet. Omfanget er alvorlig. Seksuell trakassering er et samfunnsproblem og en ukultur. Vi må kjempe mot, både gjennom lover og regler, men viktigst gjennom holdninger. Det handler om maktmisbruk, om at noen bruker sin posisjon til å sette seg over andre, bruke sin makt, såre dem, krenke dem og trå over deres grenser. Ta fra mennesker tryggheten. Innskrenke friheten deres. Varslere som forteller sine historier ønsker forandring. De vil ha retten til å delta uten at andre trår over deres grenser. De vil gå på jobb og sosiale arrangementer uten å tenke på hvordan de skal unngå uønsket seksuell oppmerksomhet. De vil ikke la andre ta fra dem tryggheten.

Les også: Ap-topp om varslene: – Dette er sterke saker

Maktmisbruk med ord

Hetsen mot Sumaya Jirde Ali fra Bodø har samme mål; å begrense hennes frihet, ramme henne inn. Ved å gå løs på henne i blogger og kommentarfelt har de som hetser fratatt henne tryggheten og innskrenket friheten. Meningsmotstandere, noen under eget navn, andre gjemt bak anonyme innlegg, sårer, krenker og trår over grenser. Dette er maktmisbruk ved bruk av ord. Det handler om mennesker som setter seg selv over andre.

«Ytringsrommet er ikke like bredt for alle» sier Jirde Ali i intervju med NRK. Like ytringer møtes med ulike reaksjoner, avhengig av hvem du er, hvor du kommer fra og hva du tror på. Slik opplever hun å være en ung muslimsk kvinne som deltar i samfunnsdebatten med kritisk blikk både på samfunnet og de som styrer. Resultatet kjenner vi. Samfunnsdebattanten har meldt seg av 8. mars-arrangementet i Bergen. Hun skulle holde appell om feminisme og internasjonal solidaritet. Det orker hun ikke etter hetsen og trusler. Livet føles utrygt og hun må gå med voldsalarm.

De som kritiserer Jirde Ali sier at hun må tåle uttalelsene når hun selv har brukt sterke ord. Hun har sagt «Fuck Sylvi Listhaug». Ja, det er en krass uttalelse fra en ung samfunnsdebattant. Men vi som er i politikken må kunne tåle slikt. Hun har beklaget utsagnet. Men selv en drøy uttalelse kan ikke rettferdiggjøre de skjellsordene og truslene hun har fått kastet etter seg.

Les også: Farlig hat mot Sumaya Jirde Ali

Ikke full likestilling

I dag på årets 8. mars vil seksuell trakassering og netthets mot kvinner bli løftet frem i tog og paroler landet over. Og det er det god grunn til. Både metoo-kampanjen og hetsen mot Jirde Ali og andre kvinner som ytrer seg offentlig viser er at vi har et langt stykke igjen på veien mot full likestilling. Seksuell trakassering og systematisk netthetsing og regelrette trusler rammer flere kvinner enn menn og er utrykk for ukultur og strukturelle maktskjevheter og fastgrodde forestillinger om kjønn.

Det finnes ingen quick fix. Men vi må våge å være modige, flere av oss, ikke bare kvinnene i front som forteller sine historier. Flere må stille opp, vise at vi ikke aksepterer, vise at vi står sammen, si i fra om hva vi mener om uakseptabel oppførsel og uakseptable ord. Vise i praksis at vi har mot til å fortsette likestillingskampen.

Les også: Er du litt lei av metoo nå?

Bred innsats

I politikken må vi bruke de verktøyene vi har til rådighet. Vi må jobbe på bred front med bevisstgjøring, og vi må starte tidlig med barn og unge. Sørge for ny og bedre seksualundervisning, ta likestilling inn i pensum fra tidlige år, seksuell trakassering inn i opplæringsloven og inn i arbeidsmiljøloven, slik at ingen skal være i tvil om hvilke regler som gjelder. Sørge for trygge, faste stillinger som gjør det lettere å varsle om uakseptabel oppførsel. Jobbe systematisk mot mobbing og med holdninger i skolen. For å jobbe mot hetsen mot minoriteter ønsker Arbeiderpartiet en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering.

Vi vet at samfunnet og holdninger kan endres. Det er derfor vi i dag går i tog.

Les også: Burde jeg vært en hvit mann?

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Stortingsrepresentant, leder i Arbeiderpartiet