Debatt

FrP latterliggjør rettssikkerhet

NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene. Reaksjonen fra regjeringens ansvarlige statsråd og FrPs asylpolitiske talsmann på Stortinget var latterliggjøring av rettshjelpsarbeidet og kritikk av folk som stiller opp for økt rettssikkerhet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Statsråd Sylvi Listhaug skriver i en epost til Tv2 at det er «flaut» og «navlebeskuende» å stille opp for en innsamlingsaksjon med formål å styrke tilbudet om gratis rettshjelp til asylsøkere i Norge. I følge statsråden ser de som engasjerer seg kun «de få asylsøkerne som kommer til Norge, hvorav mange ikke har krav på beskyttelse, mens de ikke ser de 65 millionene av mennesker som har flyktet fra krig og konflikt som vi bør hjelpe rundt omkring i verden.»  For sin egen del er hun opptatt av «å spare inn penger i Norge så vi kan hjelpe flere mennesker som trenger det.» I følge Listhaug har regjeringen spart inn 3,4 milliarder kroner i løpet av ett år, fordi så få asylsøkere har kommet. «Penger som nå brukes på bistandsbudsjettet til å hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt»

Listhaugs engasjement for flyktningbarn i Tyrkia som ikke får skolegang og mangler det mest grunnleggende er prisverdig. Men at hun konstruerer et motsetningsforhold mellom styrket rettssikkerhet i Norge og bistand til flyktninger internasjonalt er underlig. At hun ikke følger opp egen retorikk er verre. Regjeringen konstaterer at «gapet vokser mellom tilgjengelige ressurser og behov» for nødhjelp og humanitær bistand. Likevel velger regjeringen bare å bruke 3,6 prosent av de innsparte milliarder, eller 124 millioner kroner, i økning av nødhjelpsbudsjettet, hvor bistanden til nærområdene hentes fra. Det er oppsiktsvekkende lite, gitt Listhaugs gjentatte retorikk om at det viktigste er å «hjelpe dem der de er».

Både Listhaug og Jon Helgheim, FrPs asyl- og innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, gjentar at NOAS rettshjelpsarbeid er støtte til folk uten beskyttelsesbehov.

På sin Facebook-profil karakteriserer Helgheim innsamlingsaksjonen som et «rørende engasjement for å gi permanent opphold til grunnløse asylsøkere i Norge.» Han fortsetter: «Dersom du er fristet til å gi penger til dette tøyset, bør du heller vurdere noen som støtter ekte flyktninger. Det er 65 mill mennesker på flukt i verden, Joner bryr seg bare om noen få som er i Norge uten grunn. Er ikke det litt pinlig?  Lik og del om du er enig.»

Å engasjere seg for et styrket tilbud om gratis rettshjelp fra en uavhengig rettshjelpsorganisasjon som NOAS, er ikke pinlig. Det er å bidra til å gjøre den jobben som statsråden og regjeringen er ansvarlig for; nemlig å sikre rettferdig og rettssikker behandling av alle som søker om beskyttelse i Norge. Hittil i 2017 har NOAS fått omgjort avslagsvedtak i nær halvparten av de omgjøringsbegjæringer organisasjonen har fått behandlet i Utlendingsnemnda, UNE. Per 1. november hadde 99 personer fått innfridd retten til opphold i Norge, etter rettshjelp fra NOAS. Dette viser at selv i en dyktig utlendingsforvaltning som den norske, gjøres det feil. Det er derfor løgnaktig, når FrPs Jon Helgheim konsekvent referer til NOAS’ rettshjelpsarbeid som et arbeid for å gi «grunnløse asylsøkere permanent opphold i Norge».

Listhaug beklager seg over at «kommunikasjonsbransjen og Kristoffer Joner tydeligvis er blitt et tospann som vi må lære oss å leve med kommer på banen. Ikke for å samle inn penger til mennesker i nød, men for å opprettholde saksbehandlerstillinger i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)». Statsråden avslutter ironisk «Vi har alle våre prioriteringer her i livet.» Vi svevde i den villfarelse at rettssikkerhet og rettshjelpstilbud til mennesker på flukt var en prioritet også for ansvarlig statsråd på feltet. Når det viser seg ikke å være tilfelle, er det desto viktigere at andre stiller opp.

NOAS har brukt rundt halvparten av de 4,1 millioner kroner som ble samlet inn til rettshjelpsarbeid i november i fjor, på tre av åtte saksbehandlerstillinger i 2017. Disse har organisasjonen behov for å videreføre i 2018.

Asylankomstene i 2016 og 2017 har vært rekordlave. Men NOAS har flere nye saker i 2017 enn 2016, og vil ha det utover i 2018. Det er fordi ikke alle asylsøkere som kom til Norge i 2015 har fått endelig vedtak. For en del tar prosessen to til tre år. Asylfeltet er komplisert med stadig hyppigere innstramminger i regelverk og praksis. For å kunne tilby best mulig rettshjelp og kompetent veiledning medarbeidere og frivillige.

Behovet for gratis rettshjelp til asylsøkere blir ikke mindre i 2018. Derfor smertet det da regjeringen ville kutte 1,1 million, eller 30 prosent i tilskudd til NOAS’ gratis rettshjelp.

Statsråden og FrP burde berømme og støtte frivillig engasjement for å sikre ressurser til dette tilbudet - ikke mistenkeliggjøre NOAS’ rettshjelpsarbeid og latterliggjøre folk som gjør jobben som statsråden skulle gjort.

Mer fra: Debatt