Debatt

Opplysningsvesenets fond gjør seg lekkert

Regjeringen skal behandle Opplysningsvesenets Fond (OVF) i en egen stortingsmelding, skrev NA24 30. september i år. Dette gir Stortinget muligheter til å ta opp Tomtefesteloven til ny behandling og avvikle denne forhistoriske ordningen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

OVF har i lengre tid vært i konflikt med mange av landets kommuner etter at de med stor iver har oppjustert festeavgiften for tomteområder som kommunene har festet til forskjellige formål. Dette har resultert i flere rettsaker allerede, og flere vil komme.

Det er på høy tid at Storting og regjering får kontroll med fondets forretningsdrift, fondet disponerer tross alt (etter de fleste mening) offentlig eiendom.

Mange kommuner har havnet på begge sider av bordet som både fester og bortfester. Som fester hos OVF betaler mange kommuner 5–6 prosent rente i festeavgift. Som bortfester til boliger og hytter må kommunene forholde seg til Tomtefesteloven som setter tak på 2 prosent – eller 12.035 kr per mål og år.

Differansen mellom den høyere festeavgiften kommunen betaler til OVF og den lavere festeavgiften kommunene krever inn fra sine festere, må kommunene dekke som tap. Det førte til opprør blant flere kommuner i høst.

Tomtefesterforbundet er imidlertid bekymret for om Opplysningsvesenets Fond (OVF) i mellomtiden vil gjøre seg lekre overfor kommunene ved å legge frem løsningsforslag som kortsiktig vil lette presset på kommuneøkonomien. Enkelte kommuner skal sågar ha fått tilbud om investeringer fra OVF. Hvilken distriktskommune med skranten økonomi sier nei til slike lukrative tilbud? Dette kan dempe det gryende opprøret blant landets kommuner, men det kan i sin tur lett legge mer press på tomtefestere rundt om i kommunene.

Resultatet blir rettsaker. Så mange og så dyre har de allerede vært at selv advokatene som tjener godt på rettssakene har reagert.

Nå har kommunene i Norge muligheten til å bidra til at denne håpløse og urettferdige loven avvikles gjennom den varslede Stortingsmeldingen. Men da må de ta opp kampen og ikke la seg smigre av at OVF gjør seg lekre en kort periode.

Det kan ikke være riktig at en stat-i-staten i Oslo skal herske over milliardverdier i distriktene basert på en forordning fra 1600-tallet og et lovverk alle ser er urettferdig.

Mer fra: Debatt