Debatt

Skal du svare kranglefanter?

Viser du ansikt i sosiale medier, kan du risikere å møte nettroll og profesjonelle kranglefanter. Skal du svare dem?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sosiale og digitale medier er kommunikasjonskanaler som åpner opp for dialog. Det kan blant annet skje gjennom kommentarfelt på blogger, i nettaviser, Facebook, LinkedIn og Twitter for å nevne noen eksempler.

Får du spørsmål og kommentarer, har du lykkes i å engasjere. Det er det ikke alle som klarer.

Mange av kommentarene kan dessuten være gode og reflekterte. Det betyr ikke nødvendigvis at de som kommenterer, er enig med deg. Det kan det bli fruktbare diskusjoner av. Kanskje har meningsmotstanderen et poeng som gjør at du må skjerpe din argumentasjon, og ta hensyn til det i ditt arbeid.

Du kan også risikere å møte nettroll og kranglefanter som fyrer av sure oppgulp fordi de har glede av det, og ikke for å bidra til god, konstruktiv debatt. Nettrollene er ikke så veldig mange, men de kan gjøre fryktelige mye ut av seg. Enkelte temaer er spesielt utsatt. Det gjelder for eksempel klima, miljø, religion, Midtøsten, språk og flyktninger.

Du velger selv om du skal ha kommentarfelt på bloggen din. Også på andre typer sosiale medier kan du begrense mulighetene for at andre skal kunne kommentere innleggende dine. Velger du bort muligheten til å kommentere, velger du samtidig bort muligheten til å lære.

Ta derfor sjansen på å åpne opp for kommentarer fra dine følgere og venner. Frykten for å bli oversvømmet av spørsmål og kommentarer er for de aller fleste betydelig overdrevet. Mange opplever snarere at de ikke får den responsen de hadde håpet på.

Skal du svare på spørsmål og kommentarer du får i sosiale medier?

Ja, det synes jeg. Folk vil diskutere innlegget ditt enten du deltar i diskusjonen eller ei. Hva med kommentarer du ikke liker? Eller spørsmål som ikke nødvendigvis er stilt av god vilje? Mitt svar er fortsatt ja.

Bedre å gi alle et svar enn å stille seg opp som dommer over hva som er gode og dårlige spørsmål. Det betyr ikke at du skal bruke mye tid og mange ord på svarene, men vis at du er til stede i samtalen.

Rene kranglefanter trenger du ikke bruke energi på. Men gi dem et likevel et svar, du kan jo takke dem for interessen og engasjementet.

Mer fra: Debatt