Debatt

Selvinnsikt

Selvinnsikt er antakelig nyttig. Hvordan oppstår det?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Manglende selvinnsikt har vært et evig samfunnsproblem. «Kjenn deg selv,» anmodet Sokrates i antikkens Hellas, og den kinesiske generalen Sun Zi oppfordret oldtidens hærførere til det samme. Selvinnsikt er nødvendig, sa general Sun, fordi den som bare kjenner fienden og ikke seg selv vil tape annethvert slag.

Finnes det viten­­skapelig belegg for så store ord? Leder­forsk­ningen ser ut til å gi Sun Zi helt rett. Mange blir ledere til tross for lite selvinnsikt, og det gir plagsomme konsekvenser: Ledere som synes bedre om sin egen lederstil enn medarbeiderne presterer generelt dårligere enn andre, har mindre effektiv lederstil og liten påvirkning på andre, samt roter seg oftere opp i tverrkulturelle problemer.

Selvinnsikt er lite presist hos folk flest. Vurderinger av oss selv pleier å være oppblåst, uinformert og fordreid i retning av sosial ønskverdighet. Lederes egenvurderinger henger dårlig sammen med andres oppfatninger, mens de andres vurderinger av lederen (kolleger, overordnede og underordnede) vanligvis er mer samstemte. Lederes egenvurderinger er også mindre nøyaktige enn andres sammenlignet med objektive kriterier.

Den viktigste sperren mot selvinnsikt er at tilbakemeldinger gjør vondt. Folk flest, og særlig ledere, har mange utveier for å avvise tilbakemeldinger. Noen ganger går mottakeren av tilbakemeldinger til motangrep. Sokrates ble dømt til å begå selvmord. Omgivelsene vet ofte hva som er farlig å si, og unngår oppriktig tilbakemelding. Jo høyere stilling, jo mer fordreid blir lederens selvbilde.

Dette er ikke bare et spørsmål om moral, men også om nevrobiologi. Det er ikke lett for hjernen å produsere atferd og overvåke den samtidig. Det er derfor mange grunner til at vi ikke kjenner oss selv. Omtrent hvert tredje tilfelle av tilbakemelding gjør prestasjoner verre, i stedet for bedre.
Den viktigste grunnen til dårlig selvinnsikt kalles «inkompetent og uvitende om det»: Det du ikke kan, vet du oftest ikke. Jo mer du vet, jo mer vet du om dine egne begrensninger.

Kunnskap om ledelse er den beste motgiften mot dårlig selvinnsikt. Systematisk og bred utvikling av lederkompetanse i organisasjoner er en god investering. Ledelse er for viktig til å overlates til ledere.

Mer fra: Debatt