Helse

Ringes ned av eldre som sier de ikke vil leve lenger

Vi må som samfunn ta et oppgjør med hvordan vi ser på eldre mennesker, mener Lasse Heimdal i Kirkens SOS.

– Det er trist, skremmende og tankevekkende at mange mennesker – som burde glede seg til å gå inn i en god fase av livet – i stedet opplever ensomhet og tomhet, og at samfunnet ikke har bruk for dem lenger, sier Lasse Heimdal til Dagsavisen.

Heimdal har vært generalsekretær i Kirkens SOS i to år. Han har tidligere jobbet mye med folkehelse som generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Heimdal sitter også i styret i Folkehelseforeningen.

– Jeg fikk på mange måter et sjokk da jeg startet i Kirkens SOS, og fikk et sterkt innblikk i hvordan mange mennesker i Norge har det i dag. Vi vet at livet er tøft for mange barn og unge, men at det var så mange eldre som går med selvmordstanker, og tar livet av seg – det var jeg ikke klar over.

---

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du få hjelp:

---

Kirkens SOS er en døgnåpen, nasjonal krisetjeneste, som hvert år – ifølge egne tall – besvarer rundt 200 000 henvendelser fra mennesker i alle aldersgrupper.

Ensomhet

I et debattinnlegg i Dagsavisen gjengir Heimdal eksempler på hva eldre mennesker forteller dem når de ringer for å be om hjelp: «Jeg tror ikke jeg orker mer». «Det er for mørkt». «Jeg føler meg ensom».

Kanskje skulle man tro at ordene stammet fra et menneske som var dødssyk. Som sto ved livets slutt. Men dessverre er det ikke slik. Dette er overskrifter fra samtaler vi har hver eneste dag.

Hvem disse samtalene kommer fra? Fra voksne mennesker. Faktisk godt voksne. Og hva snakker de om? Jo, de snakker dessverre om at de ikke vil leve lenger, skriver Heimdal.

– I forrige måned fikk vi anslagsvis 400 henvendelser fra godt voksne mennesker som sliter med selvmordstanker.

Kirkens SOS besvarer rundt 200 000 henvendelser hvert eneste år. Sist måned fikk krisetjenesten 400 henvendelser fra godt voksne mennesker som sliter med selvmordstanker, forteller generalsekretær Lasse Heimdal.

– Hvilke aldersgrupper sikter du til når du snakker om godt voksne og eldre som kontakter dere?

– Vi ser tendensen allerede fra 50-årene, men særlig fra 60 år – og eldre. Da går mange ut av arbeidslivet. Noen lever alene etter å ha mistet ektefellen eller blitt skilt. Og flere forteller at de kjenner på en følelse av at de er til overs, til bry, er usynlige når man ikke lenger har en yrkesrolle eller opplever at noen har bruk for deg.

– Og da kan tanken om at «det hadde ikke gjort noe om jeg blir borte» melde seg.

Særlig bekymret for menn

Heimdal er bekymret for både eldre kvinner og menn, men hans erfaring er at aldringen – og livsendringene som følger med – er særlig krevende for menn.

– Mange menn mangler et emosjonelt språk til å sette ord på følelsene sine. De skal være tause, sterke og ikke belaste omgivelsene sine med verken sykdom eller tunge tanker. Det må vi få en slutt på. Vi må lære eldre – og spesielt menn – til å fortelle om hvordan de har det.

Over 600 mennesker begår selvmord i Norge hvert eneste år, nær tre av fire er menn. Ifølge Dødsårsaksregisteret begikk 175 mennesker over 60 år selvmord i 2021.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at flere internasjonale studier, samt noen norske og nordiske, tilsier at forekomsten av psykiske plager og lidelser er høyere blant unge voksne enn blant eldre, men at symptomene øker noe i eldre år, og særlig blant de aller eldste.

Det å bli eldre, syk og funksjonshemmet matcher ikke samfunnets ideal om å være ung, frisk og pen.

—  Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS

FHI skriver samtidig at «kunnskap om forekomsten av psykiske lidelser blant eldre i Norge er mangelfull».

Og selv om Livskvalitetsundersøkelsen 2021 viser at de aller fleste eldre i Norge er middels eller svært tilfreds med livet, påpeker Heimdal at det er mange enkeltskjebner i gruppen som ikke har det så bra.

– Fra der vi står – som tar imot alle disse henvendelsene hver eneste dag – er det i hvert fall et underkommunisert problem at så mange eldre beskriver et liv i ensomhet og fortvilelse, og snakker om selvmord, sier Heimdal.

De aller eldste

Han understreker at hans varsku også retter seg mot den psykiske helsen til de aller eldste blant oss.

– Jeg har vært innom mange sykehjem, og er skremt av den livskvaliteten menneskene som bor der, blir tilbudt. Vi vet at flere ikke ønsker å være til belastning for familie eller samfunnet. Noen tar aktive skritt for å ta livet av seg, mens andre tar passive skritt ved at de slutter å ta til seg næring eller slutter å ta medisiner.

– Jeg tror det har noe å gjøre med hvordan vi som samfunn ser på det å bli gammel. Det å bli eldre, syk og funksjonshemmet matcher ikke samfunnets ideal om å være ung, frisk og pen. På engelsk så har man et ord for dette: «ageism» – aldersdiskriminering.

Lasse Heimdal forteller at han er skremt av den likvskvaliteten mennesker på sykehjem blir tilbudt.

Kort sagt handler det om at mennesker som oppfattes som gamle, blir oversett, ikke inkludert eller tatt i betraktning hva gjelder jobbsøknader, beslutninger eller tilstedeværelse, forteller Heimdal.

– Dette er jo en helt feil måte å snakke om – og med – voksne og eldre på. De er en ressurs langt utover det å være barnevakter eller barnehagehentere. Nå har vi en helse som tilsier at mange av oss får leve til vi er langt over 80, nesten opp mot 90 år. Jeg synes ikke at vi skal tolerere at friske og oppegående folk ikke regnes inn som nyttige samfunnsborgere.

– Gi folk mål og mening med livet sitt, og vi vil få en befolkning som holder seg friskere lenger – både mentalt og fysisk. Det er nyttig i det store samfunnsregnskapet.

Eldrebølgen

Heimdal frykter flere vil kjenne på det å være en «belastning» i årene som kommer. Han viser til at eldrebølgen som ligger foran oss, kombinert med reduserte olje- og gassinntekter, vil by på store utfordringer for norsk økonomi – herunder opprettholdelse av dagens helse- og velferdstjenester.

– Jeg er redd for at følelsen av at eldre er til overs eller belaster samfunnet kommer til å øke i tiden framover.

Han mener det derfor er på høy tid at vi nå – som samfunn – tar et oppgjør med hvordan vi ser på eldre mennesker.

– Vi trenger mer samfunnsdebatt om hvordan det er å bli gammel i Norge, og hvordan flere skal få leve meningsfulle liv. Hos oss blinker varsellampene. Historiene vi hører, er helt hjerteskjærende sier Heimdal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Kirkens SOS

  • Kirkens SOS omfatter elleve lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Tjenesten mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • De skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise – og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.

Kilde: Kirkens SOS

---


Mer fra Dagsavisen