Tema

Vil opprette en partnerdrapskommisjon i løpet av 2023

Regjeringen mottar kritikk for å ikke gjøre nok for å forhindre partnerdrap. Nå kommer de med et etterlengtet tiltak.

Fra 2012 til og med 2021 ble 68 personer drept av en daværende eller tidligere partner, ifølge tall fra politiet. Det utgjorde omtrent en fjerdedel av alle drap i Norge. Hvis man legger til kjæresteforhold, ender man opp med 77 drap.

De høye drapstallene gjorde at regjeringen nedsatte et Partnerdrapsutvalg i 2018, som en del av en opptrappingsplan mot vold og overgrep.

To år senere kom utvalget med sin rapport. De konkluderte med at forebyggingen av partnerdrap i Norge har et stort forbedringspotensial.

Ifølge en oversikt fra VG har fem personer blitt siktet for drap mot en partner så langt i år. Samtlige av ofrene er kvinner.

Saker om partnervold må prioriteres i det praktiske arbeidet, ikke bare i festtaler.

—  Ragnhild Hennum, leder av Partnerdrapsutvalget

Etterlyser handling foran ord

Partnerdrapsutvalget gjennomgikk 19 partnerdrapssaker begått i perioden 2014–2017 hvor offer og gjerningsperson var i kontakt med politi og annet hjelpeapparat før drapet.

Gjennomgangen av sakene viste at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler. Det var partnervold før drapet i alle de 19 sakene, og alle ofrene og gjerningspersonene hadde én eller flere levekårsutfordringer.

Ragnhild Hennum, professor i offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, ledet Partnerdrapsutvalget. Hun mener et av de viktigste grepene som må tas for å forebygge partnervold, er å handle – ikke bare prate.

– Saker om partnervold må prioriteres. Med dette mener jeg prioriteres i det praktiske arbeidet, ikke bare i festtaler, sier hun.

Professor Ragnhild Hennum ledet Partnerdrapsutvalget som regjeringen opprettet i 2018. Hun skulle ønske arbeidet med å følge opp rådene fra utvalget ble gjort raskere.

Det er nå gått over halvannet år siden hun overleverte rapporten til daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Partnerdrapsutvalget kom med en lang rekke tiltak for å forebygge partnerdrap. Listen over tiltak som ennå ikke er innført, er også lang.

– Mange av forslagene i Partnerdrapsutvalget utredning er fanget opp i regjeringens handlingsplan, «Frihet fra vold». Dersom alle tiltakene i handlingsplanen iverksettes og følges opp vil man komme et godt stykke i arbeidet med forslagene fra Partnerdrapsutvalget. Jeg kunne kanskje ønske meg at arbeidet gikk raskere, og at det ble formidlet enda tydeligere at det er et ledelsesansvar for ledere i politiet, barnevernet og så videre at disse sakene følges opp, sier Hennum.

Arbeidet med etablering av kommisjonen er igangsatt og det tas sikte på oppstart høsten 2023.

—  Hans-Petter Aasen (Sp), statssekretær

Har tatt grep

Ett av tiltakene som utvalget foreslo, var å opprette en permanent partnerdrapskommisjon i Norge. Kommisjonen skal jobbe med å forebygge både partnervold og partnerdrap.

Solberg-regjeringen satte av penger i budsjettet til en slik kommisjon, men etter regjeringsskiftet i fjor ble det stille. Senest i våres fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kritikk av Høyre for å ennå ikke avklare når eller hvorvidt en slik kommisjon skal opprettes.

Nå opplyser Justis- og beredskapsdepartementet at det vil komme en partnerdrapskommisjon i løpet av et års tid.

– Arbeidet med etablering av kommisjonen er igangsatt og det tas sikte på oppstart høsten 2023, forteller statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) til Dagsavisen.

Det er bevilget 10 millioner kroner til årlig drift av kommisjonens arbeid, som vil bli lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

– Målet med kommisjonen er blant annet å avdekke systemsvikt, lære av feil og å videreutvikle arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap, forteller Aasen, som understreker at arbeidet mot vold i nære relasjoner har høy prioritet i dagens regjering.

Mener regjeringen har fremstått handlingslammet

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) har jobbet mye med forebygging av partnervold i sin politiske karriere. Som ordfører i Moss var han leder av representantskapet til det lokale krisesenteret. I april i år var han med på å fremme et representantforslag på Stortinget, med åtte forslag til hvordan partnerdrap kan forebygges og bekjempes. Ett av forslagene var å opprette en permanent partnerdrapskommisjon, i tråd med det Hennums utvalg anbefalte i 2020.

Han er glad for at dette nå endelig følges opp, men mener samtidig at regjeringen har fremstått altfor passive fram til nå.

– Regjeringen har slept beina etter seg i arbeidet med å forebygge partnerdrap og vold i nære relasjoner. Flere tiltak har ligget klare til å iverksettes og regjeringen har fremstått helt handlingslammet. Men jeg er glad for at det ser ut til at regjeringen nå lytter til Høyres og Stortingets utålmodighet og nå oppretter kommisjonen, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen