Sport

Importen av nye sykler må stanses

Vår kast og bruk-holdning til sykler påfører klimaet unødige belastninger og er ikke bærekraftig, mener Syklistaksjon 2019. I 2017 ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå importert 368.0000 sykler til Norge. Nesten alle kom fra Asia.

Vi står i en kritisk situasjon der kloden står i fare for å gå under. Sykling fremholdes som en del av løsningen for å redusere kjøring med bil.

20 prosent av trafikken i Oslo og andre større byer skal gå med sykkel i 2030, men har noen regnet på hvilke klimabelastninger den stadige utskiftningen av den norske sykkelparken medfører?

Av de vel 324.000 vanlige syklene som ble importert i 2017, ble omkring 93 prosent importert fra Asia. De ble fraktet fra den andre siden av kloden og fordelt utover til sportsbutikker i det ganske land med klimabelastende transport.

Bare fra Kina (inl. Hong Kong) ble det importert 206.232 sykler, fra Taiwan 59.726 og fra Kambodsja 14.478.

Samtidig står det fullt brukbare sykler i kjellere, garasjer og uthus over hele Norge og venter på igjen å bli tatt i bruk. Mange har stått der i tiår og ventet, selv om de ikke har tyve gir og den rette fargen på rammen.

Vårt inntrykk er folk heller kjøper seg ny sykkel enn å stelle litt med sin gamle. Det kan ikke være bærekraftig i en tid da alle må bidra til at kloden ikke smuldrer bort mellom fingrene våre.

Statistisk Sentralbyrås utenlandsstatistikk viser videre at det i 2017 ble importert 43.618 el-sykler. I underkant av to tredjeler av denne importen kom også fra Asia.

Med tanke på at el-sykkelimporten bare vil øke med den nåværende sykkelsatsingen, og at vi dessuten ikke har et stort bruktreservoar av slike tilgjengelig, er det med stor bekymring vi ser på utviklingen fremover.

I dag kan vi også lese i avisene at Stortinget har sagt ja til el-sykler i Oslo-marka, noe som vil gjøre den enda mer attraktiv blant hovedstadens innbyggere.

El-syklene krever store ressurser i produksjon og vi vil komme til å se en stadig higen etter bedre og mer fiffig teknologi i den syklende del av befolkningen.

Syklistaksjon 2019 oppfordrer til besinnelse når det gjelder innkjøp av nye sykler i årene som kommer.

Vi må også ta innover oss at vi må redusere kravene til våre sykler og heller ta frem den gamle DBS-en til mor eller bestefar og tråkke med helt egen muskelkraft på to eller tre gir, fremfor å hvile oss på importert sykkelluksus fra den andre siden av kloden.

Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019

Tidligere medlem av Syklistenes Landsforening