Annonse
Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Vaktselskap ble slått konkurs

Et vaktselskap i distriktet har blitt slått konkurs.

Annonse
Roganytt

Det var Jæren kemnerkontor som begjærte firmaet Rvs Sikkerhet AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 128.143 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Kravet mot Rvs Sikkerhet AS er beregnet ut fra innleverte A-oppgaver fra Rvs Sikkerhet AS selv.

LES OGSÅ: Selskap bak butikk på M44 har gått konkurs

Rvs Sikkerhet AS holder til på Bryne og har hatt som formål å drive med privat vaktvirksomhet, utleie av personell, reparasjon av elektroniske produkter, salg og montering av sikkerhetsprodukter.

Rvs Sikkerhet AS ble stiftet i februar i år og har opplyst på proff.no å ha 33 ansatte.

LES OGSÅ: Elektrobutikk har gått konkurs

Ingen fra Rvs Sikkerhet AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

I den forbindelse viste retten til at innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen var lovlig forkynt for stedfortreder for styreleder i Rvs Sikkerhet AS.

LES OGSÅ: Sikkerhetsselskap i Bryne er konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at framstillingen til Jæren kemnerkontor er uriktig og la denne til grunn. Retten kom også til at det foreligger et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 16. november.

LES OGSÅ: Hotell i Ryfylke har gått konkurs

Annonse