Jæren tingrett.

Elektrobutikk har gått konkurs

Selskapet hadde 18 millioner kroner i gjeld.

Butikken Thv Solberg AS var fredag i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Thv Solberg AS har drevet en Euronics-butikk i Storgata 2 på Bryne.

LES OGSÅ: Kjøkkenleverandør er konkurs

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 18 millioner kroner. Selskapets aktiva består av diverse aksjeposter, varelager og kundefordringer med en samlet anslått verdi på seks millioner kroner.

Butikken omsatte i 2015 for 31,9 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 727.000 kroner.

LES OGSÅ: Bilverksted har gått konkurs

I retten ble det opplyst at butikken har hatt syv ansatte. Virksomheten er nå innstilt.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Fredag gikk også et datterselskap av Thv Solberg AS konkurs.

LES OGSÅ: Elektroverksted har gått konkurs

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. august i år.

LES OGSÅ: Skisenter har gått konkurs