Foto: Google

Hotell i Ryfylke har gått konkurs

Tirsdag var det slutt for et hotell i Ryfylke.

Det var Vertshuset Grand AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Vertshuset Grand ligger i Sauda og selskapet bak hotellet ble startet i oktober i fjor.

LES OGSÅ: Hotell slått konkurs

Vertshuset Grand AS opplyste i retten å ha en gjeld på 578.000 kroner og at selskapets aktiva i de vesentligste består av møblement, inventar og et bankinnskudd med en samlet anslått verdi på 54.000 kroner.

Vertshuset Grand AS opplyste også at virksomheten nå er innstilt og at hotellet har 18 ansatte som ikke er lovlig oppsagt.

LES OGSÅ: Hotell har gått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Vertshuset Grand AS ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

LES OGSÅ: Ektepar slått konkurs

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 29. november i år.

LES OGSÅ: Oljeselskap har gått konkurs