Annonse

Selskap bak butikk på M44 har gått konkurs

Mandag var det slutt for et selskap som har drevet en butikk på M44 på Bryne.

Annonse
Roganytt

Det var selskapet Marauder AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Marauder AS har drevet butikken med navnet Zizzi i M44 og opplyste i retten at den samlede gjelden er på 382. 000 kroner og at selskapets aktiva i det vesentligste består av bankinnskudd på 4500 kroner.

LES OGSÅ: Varmepumpebutikk har gått konkurs

Butikken har hatt fire ansatte og virksomheten er innstilt.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer og hun sier til RA at franchisegiver med navnet Ballgroup AS ønsker å overta butikken.

LES OGSÅ: Butikk med varmepumper konkurs

– Dermed forsøkte Marauder AS å få til en styrt avvikling. Det viste seg at de hadde et større momskrav og valgte å melde oppbud, sier Bull til RA.

Retten la opplysningene til Marauder til grunn og kom til at selskapet ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat har gått konkurs

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Skiftesamling vil bli avholdt den 29. mars i år.

 

Annonse