Mann utlevert og fengslet

Skal ha hatt 424.000 overgrepsbilder.

Da saken var oppe i Jæren tingrett i mars 2018 ble den 43 år gamle mannen dømt til fengsel i to år og tre måneder.

Tiltalen lyder på at han den 8. mars 2017 var i besittelse av 155.000 bilder og minst 3600 filmer som framstiller overgrep mot barn. Tiltalen lyder også på at han i tiden forut for den 9. juni 2016 skal ha vært i besittelse av 269.000 bilder og minst 6000 filmer som viser overgrep mot barn.

43-åringen har anket dommen fra Jæren tingrett til Gulating lagmannsrett.

Under ankebehandlingen påla lagmannsretten påtalemyndigheten å få gjennomført en judisiell observasjon av 43-åringen og forhandlingene ble utsatt i påvente av dette.

LES OGSÅ: Dataekspert fengslet for overgrepsbilder

Den rettspsykiatriske erklæringen ble avgitt til Jæren tingrett 28. januar i fjor og konkluderte med tilregnelighet. Ankeforhandlingen ble etter dette omberammet til den 26. august i fjor.

Politiet lyktes ikke med å få kontakt med ham og i november i fjor ble det bestemt at han skulle etterlyses internasjonalt. 16. januar i å ble han pågrepet av spansk politi, hentet hjem av norsk politi den 18. februar og siden dette vært varetektsfengslet.

Dette da Stavanger tingrett mener at det er unndragelsesfare. I den forbindelse viste retten til at spanske myndigheter har opplyst at 43-åringen har motsatt seg frivillig utlevering, at han måtte pågripes for utlevering.

Retten viste også til opplysninger fra Norges ambassade i Spania om at 43-åringen skal ha kontaktet dem og sagt at norsk politi måtte roe seg, hvis ikke ville han søke politisk asyl i Spania.

Ankesaken mot 43-åringen skal opp i Gulating lagmannsrett den 27. mars i år.

LES OGSÅ: Slo seg skikkelig vrang da han fikk barnevernet på besøk

LES OGSÅ: Lurte kvinne til å tro at de var kjærester