Jobbet i kommunen og valgte å svindle Nav

34-åringen sendte inn meldekort til Nav der han unnlot å opplyse om timene han jobbet.

Trygdebedrageriet fant sted i perioden fra 11. mai 2016 til 4. mai 2017 i forbindelse med at 34-åringen jobbet med barn og ungdom som ansatt i Stavanger kommune.

På meldekortene han sendte til Nav unnlot han å oppgi alle timene han jobbet og på den måten fikk han utbetalt 225.833 kroner som han ikke hadde krav på.

34-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at allmennpreventive hensyn tilsier at trygdebedrageri skal straffes strengt.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Retten viste også til at hovedregelen er at det skal reageres med ubetinget fengsel dersom beløpet overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Dermed kom retten til at 34-åringen i utgangspunktet skulle ha vært dømt til 90 dagers fengsel. Samtidig kom retten til at hans uforbeholdne tilståelse skulle føre til at straffen ble satt lavere.

I tillegg ble det lagt vekt på at saken har hatt en liggetid hos politiet på ett år og fire måneder. Dette mente retten måtte føre til en merkbar reduksjon av straffen og kom til at 34-åringen skulle dømmes til 45 dagers fengsel.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav