Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Ble avslørt da Nav fant ut at meldekortene ble sendt fra IP-adresser i Thailand.

Den 41 år gamle mannen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I perioden fra 30. august 2013 til 19. april 2015 sendte han meldekort til Nav der han unnlot å informere Nav om at han befant seg i utlandet. På denne måten fikk han utbetalt 221.223 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Forholdet ble avdekket ved at Nav Registerkontroll Oslo oppdaget den 30. april 2015 at meldekortene i den aktuelle perioden var sendt fra IP-adresser i Thailand.

Forholdet ble anmeldt til politiet 7. mars 2016.

13. september 2016 sendte Nav et brev til politiet der de ba om å stille saken i bero da det feilutbetalte beløpet måtte korrigeres.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Etter syv måneder mottok politiet et brev med korrigert beløp og 13. juni 2017 ble det gjort forsøk på å oppnå kontakt med 31-åringen uten hell.

Det lyktes politiet å få kontakt med 41-åringen i august 2017 og i mai 2018 gjorde han seg tilgjengelig for avhør. Han ble imidlertid ikke avhørt før i oktober 2018 og siktelsen i saken ble først tatt ut i januar 2019.

Retten kom til at sakens liggetid hos politiet skulle kompenseres med å gi en merkbar reduksjon i straffen.

Retten la også vekt på 41-åringens uforbeholdne tilståelse og personlige forhold og kom til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: – «Synsk» kvinne svindlet Nav