Annonse
Dette kjøretøyet måtte laste om før det fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Dette var ikke godt nok

Slik var dagens kontroll på Sokn kontrollstasjon.

Annonse
Roganytt

Et finsk vogntog ble kontrollert på Sokn kontrollstasjon ved E 39 torsdag.

Vogntoget kom inn til Norge lastet med stål, skriver Statens vegvesen i sin rapport.

Dette ble losset i distriktet og kjøretøyet ble lastet på nytt med oljeutstyr i Tananger som skulle til Hammerfest.

LES OGSÅ: To tonn poteter for mye

Kabotasje

Denne turen var en såkalt kabotasjetur, hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser.

– Da vogntoget ble stoppet på Sokn var det for langt (12 meter fra kingpin til bakre del var oversteget), og det var dårlig lastsikring. Dermed ble det stopp og av-/omlasting før videre kjøring, skriver Vegvesenet.

Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det.

Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre på dette dekket

47 kjøretøy

Totalt 47 kjøretøy var innom kontrollplassen, og 16 ble nærmere inspisert.

Det ble utstedt et vektgebyr på et vogntog som kjørte fyllmasse.

Tre sjåfører måtte sikre lasta bedre før videre kjøring.

LES OGSÅ: Denne doningen ble avskiltet

Annonse