Ti gode grunner til å bli lærer

Kommentar: Er du en av dem som skal velge utdanning og karrierevei nå i vår? Eller skal du gi råd til noen som skal det? Da bør du vurdere et av verdens viktigste yrker, nemlig læreryrket.

Av: Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (V).

Jeg husker best lærerne som formidlet stoffet på en spennende måte, som så hver enkelt elev, som gjorde faget morsomt og som fikk oss elever til å mestre. En god lærer kan gjøre en stor forskjell – for hele klassen, og for hver enkelt elev.

Norge trenger mange dyktige lærere i årene som kommer. Aller størst behov er behovet for lærere for de yngste elevene. Grunnlaget som blir lagt tidlig i skoleløpet er veldig viktig for hvordan det går senere i livet. Den som skal være lærer i de første skoleårene, må ha solid fagkompetanse og kunnskap om hvordan barn lærer og om hvordan de utvikler seg. Derfor er grunnskolelærerutdanning blitt en masterutdanning som gir lektorkompetanse – uansett hvilket klassetrinn du underviser på.  

Mange står i disse dager foran et viktig – og vanskelig – valg. 15. april er fristen for å søke høyere utdanning. Jeg vil gi ti gode grunner til å velge grunnskolelærerutdanning:

1. Du kan gjøre en forskjell. Altfor mange elever går i dag ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og regne godt nok, og vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det å forklare noe for en elev og se at lyset går opp, det må være en av de mest fantastiske følelsene du kan få i arbeidslivet.

2. Du er nesten garantert jobb. Arbeidsmarkedet for lærere er godt, og kommer til å være godt i årene framover. Dette gjelder særlig for de som utdanner seg til å bli lærere på trinn 1–7.

3. Du får god startlønn. Som lærer med mastergrad får du en god startlønn etter endt utdanning. Lektorer har i dag en begynnerlønn i underkant av 500 000. Det gjelder uansett hvilket trinn du begynner å jobbe på. I tillegg kan du få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet, aller mest for de som blir lærer for de yngste barna, og som tar jobb i de nordligste fylkene etter endt utdanning.

4. Du får en mastergrad. I 2017 fikk vi nye og bedre femårige lærerutdanninger for grunnskolen. Det gir økt lønn og økt status. Som student får du mer praksis og mer kunnskap om hva som hva som gjør deg til en god lærer.  

5. Du får mye praksis underveis i studiet. Slik får du prøvd deg i klasserommet tidlig, og testet det du skal jobbe med allerede mens du er under utdanning. 

6. Du kan velge favorittfagene dine. Som grunnskolelærer, både for de yngste elevene og for de litt eldre, kan du fordype deg i de fagene du er mest interessert i, og undervise i dem. Enten det er matte, musikk, kroppsøving eller språk.

7. Du får gode karrieremuligheter. Ønsker du større faglige utfordringer når du har fått erfaring som lærer, kan du også ta videreutdanning og bli lærerspesialist, altså gruppeleder for andre lærere. Du kan også ta doktorgrad i skolen og du kan studere skoleledelse. 

8. Du kan dra på utveksling. Alle lærerutdanningene gir mulighet for studier eller praksis i utlandet. Erfaring fra andre land og andre måter å nærme seg lærerutdanning, skole og barnehage kan gjøre deg mer bevisst som lærer i et mangfoldig klasserom.  

9. Du får en morsom og fleksibel jobb. Som lærer har du aldri to dager som er like. Du får masse utfordringer, og frihet til å velge hvordan du vil legge opp undervisningen. Som lærer kan du dessuten jobbe over hele landet – og i utlandet. 

10. Og kanskje viktigst: Som lærer i grunnskolen får du mulighet til å være med på å gi framtidens medborgere et godt grunnlag. Samfunnet trenger kloke mennesker som tar ansvar for hverandre, for å utvikle fellesskapet, skape arbeidsplasser, og forvalte miljøet og jordas ressurser på en sunn og fornuftig måte. 

Jeg ønsker alle som skal søke høyere utdanning denne våren lykke til med valget!