Partileder i SV Audun Lysbakken (f.v.), ordførerkandidat for SV, Eirik Faret Sakariassen, 10.-klasseeleven Andreas Wold og tidligere stortingsrepresentant for SV og lærer Hallgeir Langeland diskuterer lærertettheten i den norske skolen. SV mener lærertettheten må økes.

SV vil øke lærertettheten i skolen

Tre generasjoner med SV-politikere er enige, den norske skolen trenger å øke lærertettheten. Klassisk valgflesk, mener Høyres John Peter Hernes.

– Å øke lærertettheten er noe vi trenger, det merker jeg hver eneste dag, sier Hallgeir Langeland. Han er lærer, SV-politiker og tidligere stortingsrepresentant fra Rogaland.

I går var han ute i Sørmarka med elevene sine, SVs ordførerkandidat i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, og partileder i SV, Audun Lysbakken. Der diskuterte de det de mener er et problem i den norske skolen –for få lærere. Langeland er tilbake i jobben som lærer ved Austbø skole etter 17 år med fravær.

– Nå jobber jeg backstage i politikken, men dette er en sak jeg kan mye om, sier klasseforstanderen.

Slagplan
SV har lagt en plan både lokalt og nasjonalt for å øke lærertettheten.

– Vi vil ha mindre klasser og ønsker å sette en grense på 15 elever fra 1.-5. trinn og 20 elever fra 5.-10.-trinn, sier han.

Lysbakken mener dette må til for at alle elever skal få oppmerksomhet fra læreren.

– Dette er for å møte behovene til elevene. Ikke bare de som sliter med skolearbeidet, men også de som ligger litt foran, sier han. For å nå dette målet må det gjøres plass til 2789 nye lærere.

Dette er hva SV ønsker å gjøre på landsbasis. På lokalt plan mener Sakariassen at skole har blitt nedprioritert.

– Vi er nødt til å prioritere. Skole har ikke blitt prioritert nok med det blå styret vi har i dag. En fjerdedel av skolene i Stavanger ligger under målet Audun nettopp snakket om. Vi vil legge til rette for at alle skolene vil nå målet, sier han.

Uro i klassene
Andreas Wold går i 10.-klasse på Austbø skole. Han sier det kan bli problematisk med bare én lærer i de store klassene.

– I klasser med 28 elever kan det fort bli uro. Det hjelper ikke de elevene som sliter, sier han.

Lysbakken sier at det ikke hjelper om læreren er aldri så dyktig om han eller hun ikke får mulighet til å følge opp elevene.

– Lærerne våre er ikke for dårlige, de er for få.

– Klassisk valgflesk
John Peter Hernes (H) mener det er viktigste er at det er ressurser til de lærerne vi allerede har.

– Jeg mener dette er klassisk valgflesk fra SV, sier Hernes (H) til RA.

Han støtter det tidligere utsagnet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om at vi trenger flinkere lærere, ikke flere.

– Det aller viktigste er at det er ressurser til de lærerne vi allerede har, sier Hernes.

Han sier at her i Stavanger er det mange som ønsker å etterutdanne seg og at dette bør være førsteprioritet. Han viser også til at Norge er et av de landene i verden som har flest lærere og at vi har flere lærere enn Finland, som regnes for å ha et av de beste utdanningssystemene i verden.