– Flere argumenter, takk. Ragnvald Nilsen i Sandnes Høyre er for en kommunesammenslåing med Stavanger. Nilsen savner flere argumenter, som skole og de nære tjenestene, i debatten om en eventuell storkommune på Nord-Jæren. Foto: Roy Storvik

– Som å kaste bensin på nei-bålet

Den største feilen er at næringslivet i Stavanger skal fortelle Sandnes hva som er best for Sandnes. Det mener Ragnvald Nilsen (H), som mener det er på tide å snakke om andre ting, som skole, i debatten om kommune- sammenslåing.

Høyre-politiker Ragnvald Nilsen er en av svært få Sandnes-politikere som flagger at han er for kommunesammenslåing, og som er åpen for at Sandnes kan slå seg sammen med Stavanger.
Nilsen er opptatt av å få fram flere argumenter.

– Den største feilen man kan gjøre er at næringslivet i Stavanger skal fortelle hva som er best for Sandnes. Det er som å hive bensin på nei-bålet, sier Ragnvald Nilsen til RA.

Han mener debatten må bli bredere enn bare næringsliv.

– Hva med sandnesskolen?

– Hva med Sandnes-skolen? Man har kuttet rammene i flere år. Økonomien er verre enn noen gang. Det går utover antall lærere. Det er færre voksne per elev, som gir mindre muligheter til et tilpasset opplegg rundt de som trenger det mest, både de svake og de evnerike elevene Vi har ikke mer å gå på. Kan Sandnes-skolen bli bedre om man slår sammen kommunene, spør Nilsen.

– Mitt spørsmål til nei-argumentet «Vi har det så bra i Sandnes», er: står det så bra til at vi ikke trenger å gjøre noe? Den diskusjonen har vi ikke hatt i det hele tatt, sier han.

Solgull Klette i Sandnes Høyre er også for sammenslåing. Hun savner helse- og omsorgsperspektivet i debatten.

– Som helsepolitiker ser jeg mange spennende muligheter med kommunesammenslåing. Tenk så mye bra vi kunne bygget sammen, og ikke hver for oss. Et eksempel er en demenslandsby. Alene er det ikke lett å få bygget, men sammen kan vi klare det. Vi kan dele kunnskap og bli bedre sammen, mener Klette.

– Folk vet for lite om kommunereformen

Klette mener for mange vet for lite om argumentene for og mot kommunesammenslåing.

– Jeg er overrasket over hvor lite folk har fått med seg. Det har jeg spesielt merket i påskeferien. Mange vet ikke at det er en folkeavstemning 30. mai. Her har vi en skikkelig informasjonsoppgave foran oss. I en slik viktig sak bør man gjøre en ekstra innsats for å nå ut med informasjon til folk, mener hun. Klette mener Sandnes kommune burde ha satt seg skikkelig ned og hatt naboprat med andre kommuner enn bare Sola og Stavanger.

– Det er for snevert. Men grunnen til det er at Sandnes satte seg i baksetet med en gang og sa at de ikke ville være med på debatten – før man ble invitert med til naboprat med Sola og Stavanger. Uansett, nå er vi der. Da er det viktig å få fram argumentene, både for og mot. For nei-argumentet «Vi har det så godt som vi har det» holder ikke for min del. Man må komme med mer enn det, sier Klette.

– Pek heller på det som kan bli bedre

Thor Magne Seland, gruppeleder i Sandnes Høyre, er enig med sine partikolleger om at debatten må bli bredere.

– Svært ofte, når «Stavanger» har uttalt seg om kommunesammenslåing, så virker det som at det kommer ovenfra og ned. Som at Sandnes ikke har forstått sitt eget beste. Det blir bare provoserende. Det blir som å helle bensin på bålet. Det er bedre å peke på hva som blir bedre, sier Seland og fortsetter:

– Sandnesskolen vil forbedre økonomien. Ser man på tallene, så vil Sandnes få mer penger å fordele på innbyggerne enn i dag, sier Seland.

Han trekker også inn barnehage og andre tjenester.

– Kanskje passer det bedre for noen, som jobber i andre kommuner enn Sandnes, å ha barnehage nær jobben. Det blir også mulig å en storkommune. Når det gjelder innbyggere med spesielle behov, så blir det også lettere å kunne gi et bedre tilbud i en storkommune. I en mindre kommune kan man alle mellom to stoler og ikke få tilstrekkelig oppfølging.

Seland, som er 70 prosent for og 30 prosent ja til storkommune, savner de gode nei-argumentene.

– Jeg hører «Man vet hva man har, ikke hva man får». Ja, vi har det bra, men tenk på om vi ser mulighetene. Hva er de gode og de negative sidene? Vi skal rigges for framtiden.