Roganytt

Ble anmeldt etter å kjørt med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin. Spesialtransporten fikk avslag i sin dispensasjonssøknad, men sjåføren kjørte likevel. Sjåføren ble anmeldt for kjøring uten dispensasjon.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet for bredde.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør ble anmeldt grunnet brudd på døgnhvil. Fem andre fikk skriftlig advarsel grunnet brudd på kjøretid, døgnhvil og manglende pauser.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dekkskade.

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud grunnet ugyldig løyve.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet begjæring på teknisk mangler.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på skade i dekk, underkjøringshinder, luftlekkasje, sprukket frontrute, skade på ramme, ulovlig lys og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.